Kolik řečí umíš...

26. únor 2013

V poslední době lidé studují stále intenzivněji jazyky, kterými mluví spíše nepočetné skupiny lidí. Pátráme po příčinách tohoto jevu.

Repríza pořadu

Výběr cizích jazyků, které se rozhodujeme učit, se neustále mění. Dnešní lingua franca je angličtina. Byly doby, kdy se všichni museli učit francouzsky nebo rusky. Ve své době téměř každý Čech uměl německy. Dnešní Třetí dimenze se však bude v repríze zabývat jazyky, které obvyklé nejsou a zřejmě do budoucna ani nebudou. Jde o jazyky buď vzdálené, příliš těžké anebo jazyky malého národa.

Jak dlouho bude ještě mezi světovými jazyky kralovat angličtina?

Jaká je komunita lidí, kteří u nás daný jazyk umí? Jak vypadá trh s překlady a tlumočením? Jak znalost netradičního jazyka ovlivní preference v cestování a poznávání kultur?

Na otázky Martina Ježka budou odpovídat Ginka Bakardžieva, lektorka bulharštiny na Filozofické fakultě UK, Daniela Vrbová, komentátorka Českého rozhlasu a specialistka na Dánsko, a Michaela Budiman z oboru indonesistika na Karlově univerzitě.

Třetí dimenze začíná dnes ve 14.00.

Témata Třetí dimenze od 25. do 28. února:

Pondělí: Revoluční studenti
Úterý: Kolik řečí umíš...
Středa: Drobečky rozvojové pomoci
Čtvrtek: Honba za Slovany

Spustit audio

Více z pořadu