Fern Overbey Hilton: Obvinění z Dachau. Kde leží podstata nelidské brutality?

1. srpen 2023

Jak se mohlo stát, že se tolik obyčejných lidí podílelo s nebývalou brutalitou na zločinech v koncentračních a vyhlazovacích táborech? Ve své knize Obvinění z Dachau se na tuto otázku pokouší odpovědět americký novinář a dramatik Fern Overbey Hilton.

Čtěte také

Nejznámějším soudním procesem s válečnými zločinci je ten norimberský, který byl od listopadu 1945 do října 1946 veden proti dvaceti nejdůležitějším představitelům nacistického Německa, jakými byli Hermann Göring, Alfred Rosenberg nebo Joachim von Ribbentrop. Podobně do povědomí veřejnosti vstoupily i soudní procesy s osvětimskými dozorci či soud s Adolfem Eichmannem z počátku let šedesátých.

Dosud však poměrně malou pozornost historie věnovala bezmála 500 soudním procesům, jež se odehrávaly ve staré správní budově bývalého koncentračního tábora Dachau v letech 1945 až 1947.

Tyto procesy vedly Spojené státy americké ve své okupační zóně, tedy podle práva daného americkou ústavou. Už jen tím se odlišovaly od norimberského procesu, který probíhal před mezinárodním tribunálem. A právě procesy z Dachau pečlivě prostudoval Fern Overbey Hilton.

Lidé jako my?

Čtěte také

Fern Overbey Hilton sestavil svou knihu ze svědeckých výpovědí válečných zločinců a jejich prostřednictvím hledá odpověď na základní otázku, kterou si každý musí položit, pokud se ohlédne do minulosti. A nakonec se ani až tak ohlížet nemusíme. Kde se v jinak na první pohled slušných lidech bere tolik zla?

Rozhodně totiž neplatilo, že se násilí na vězních umístěných v koncentračních a vyhlazovacích táborech dopouštěli pouze jedinci vyšinutí, nenormální, se sklonem k agresivnímu a bestiálnímu chování.

Převážná většina dozorců byli původně relativně dobře situovaní úředníci, učitelé, policisté a příslušníci armády, kteří byli z důvodu zranění posláni z fronty domů a poté umístěni jako dozorci do táborů. Tedy řekněme dnešními slovy lidé vcelku normální.

Jak k tomu došlo, že pro ně význam slova lidskost zcela pozbyl smyslu? Zamyslíme se nad tím v repríze pořadu Ex libris, v níž Eduard Burget listoval knihou Obvinění z Dachau.

autoři: Eduard Burget , Naďa Reviláková | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související