Etik Vácha: Pacient, který potřebuje neodkladnou péči, nesmí být do nemocnice nepřijat

21. únor 2021

Zdravotní systém se kvůli pandemii blíží svým limitům. „Chci uklidnit všechny občany. Zákon 372/2011 paragraf 48 odstavec tři říká, že pacient, který potřebuje neodkladnou péči, prostě nesmí být nepřijat. Nemocnice ho musí přijmout, i kdyby ho přijala do jiného oddělení. Nebo v nejhorším případě, který si zatím neumím představit, někde na chodbě,“ říká přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a katolický kněz Marek Vácha.

„Co to je neodkladná péče, definuje paragraf pět odstavce jedna písmene a téhož zákona. Je to pět podmínek, kdy hrozí nebezpečí náhlé smrti, nebezpečí zhoršení zdravotního stavu, nebezpečí, které může ohrožovat život. Také nebezpečí náhlé a intenzivní bolesti a nebezpečí změny chování pacienta, kdy ten pacient může ohrožovat sebe i ostatní na životě,“ shrnuje Vácha.

Čtěte také

„To znamená, že pacient nikdy nezůstane před nemocnicí, vždy bude přijat, i když ta péče už nemusí být taková,“ dodává etik a přibližuje, co si pod tím představit: 

„Pokud nelze zaručit tu službu, která je normálně standardní, tak je v případě vyčerpání vzácných zdrojů přípustné omezení běžného standardu, které je nezbytné pro udržení co největšího, stále ještě možného rozsahu péče. Tento postup je považován za lege artis. Nikdo ale není zavázán k nemožnému,“ připomíná s tím, že všichni bezpochyby udělají pro pacienta to nejlepší, co je možné. 

Lékař je odpovědný svému pacientovi

Mluví se o tom, že lékaři musí či hrozí, že by museli rozhodovat o tom, který pacient dostane lepší péči. 

Čtěte také

„Striktně řečeno je prioritizace pacientů proti právnímu řádu České republiky. Protože rozsah poskytované péče je vždy určován reálným předpokladem klinického prospěchu. Je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Právníci by k tomu řekli, že pokud bychom měli ukončit léčbu, pro kterou je pacient indikován, s cílem získání zdroje pro pacienta s příznivější prognózou, tak to není přípustné. Lékař je odpovědný svému pacientovi a nikomu dalšímu,“ shrnuje Vácha. 

„Pokud je pacient přijat, tak musí dostat veškerou péči, kterou potřebuje, bez ohledu na to, kdo čeká za dveřmi. Samozřejmě i v mírových časech přichází někdy rozhodnutí přejít z léčby kurativní na paliativní,“ říká etik a dodává: „To je na jednotkách intenzivní péče denní chleba. Problém dnes je, že těch pacientů je hodně a kapacity se pomaloučku zaplňují.“

Čtěte také

Vácha věří, že Česko by v případě nutnosti mohlo posílat své pacienty do zahraničních nemocnic. 

„A protože jsme právní stát, tak chci velmi zdůraznit, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. To znamená, že nikdo nebude selektován na základě pohlaví, rasy, etnicity nebo na základě věku. A pochopitelně ani na základě toho, jestli je, nebo není fyzicky a mentálně nemocný. Prostě takhle to není postaveno,“ dodává. 

Jak aktuální zdravotnickou situaci hodnotí nemocniční kaplan?  

Poslechněte si i další témata Vertikály. O novele zákona o hmotné nouzi, postní době nebo elektronickém sčítání obyvatel. Moderuje Naděžda Hávová.

autor: Naděžda Hávová
Spustit audio

Související