Emise CO2 oteplují planetu. Smog ji sice ochlazuje, ale také působí negativně, varují vědci

1. říjen 2022

Účinek emisí skleníkových plynů je globální. O aerosolech, částicích, které vznikají spalováním, dlouho panovalo přesvědčení, že škodí jen v poměrně blízkém okolí zdroje, odkud unikly do ovzduší. Z nové studie však plyne, že aerosoly ke klimatické změně přidávají další negativní efekt – dokonce i za hranicemi oblastí, ze kterých unikly, píše se časopise ScienceAdvances.

Emise oxidu uhličitého (CO2) jsou v popředí zájmu vědců, států a firem, protože oteplují planetu. Badatele z univerzit v Austinu a San Diegu zajímal efekt částic aerosolů, které naopak ovzduší ochlazují. Vznikají spalováním fosilních částic nebo dřeva. 

Čtěte také

Na lidi, zemědělství a ekonomiky v různých částech světa působí aerosolové částice různě. „Jsou vypuštěny lokálně, ale když cestují, putují s větrnými proudy, až nakonec někde spadnou,“ popisuje syntetický chemik Petr Cígler. 

Studie dokládá nadnárodní přesah působení aerosolů. „Nemůžeme se spolehát na to, že  zlepší situaci se skleníkovým efektem. Mají jiné negativní působení, které se k němu přičítá,“ podotýká biochemik Jan Konvalinka.

Dětská úmrtí

Vědci namodelovali například kombinovaný vliv aerosolů a klimatické změny na úmrtnost dětí, změny počasí nebo produktivitu plodin. Mimo jiné zjistili, že emise z Evropy vyvolávat čtyřikrát víc dětských úmrtí mimo náš kontinent než na něm.

Čtěte také

„Zohlednili vlivy na životní prostředí, které už byly pro aerosoly prokázané a v desítkách studií perfektně korelované,“ chválí náročnou metodu kolegů Cígler. „Pokoušeli se o extrémně obtížné výpočty,“ poznamenává Jan Konvalinka.

Autoři studie spojili svou práci také s ekologickým apelem. Vyslovili přání, že by studie mohla přispět k zájmu států světa o rychlejší dekarbonizaci, tslibu omezování emisí oxidu uhličitého, než dosud.

Dvojnásobné náklady

Ze studie také plyne, že například v Číně můžou odhadované náklady na mitigaci, tedy zmírňování účinků klimatické změny, vzrůst na dvojnásobek. Naopak vliv aerosolů na nákladnost opatření v Evropě a USA vyšel z modelů jako poměrně malý.

Čtěte také

Po zkušenosti z řady částí světa autoři práce dávají odborné komunitě ke zvážení, zda nezměnit to, že se emise skleníkových plynů počítají takzvaně na hlavu, jak je to zakotveno v Pařížské dohodě. Podle nich bude možná potřeba hledat jiné způsoby, jak vyčíslit společný efekt klimatické změny a škodlivin v ovzduší.

Poslechněte si celou Laboratoř o tom, jak působí smog na různých místech planety, o užitečnosti přírodní hedvábí a příspěvku k léčbě závislostí. Debatují biochemik Jan Konvalinka a syntetický chemik Petr Cígler. Spoluúčinkuje herečka Andrea Černá. Moderuje Martina Mašková.

Související