Daniel Kroupa: Moderní šlechtic Karel Schwarzenberg

18. listopad 2023

Nazvat někoho moderním šlechticem asi vzbudí úsměv. Vždyť je to přece protimluv! Moderní doba se v Evropě zrodila z Velké francouzské revoluce, která ve jménu ideálu rovnosti zrušila všechna šlechtická privilegia a v tom ji následovaly skoro všechny moderní státy, včetně Československé republiky.

Ta zákonem z 3. prosince roku 1918 zrušila šlechtické tituly a s nimi i výsady. Z aristokratů se stali občané, kteří se již nesměli vyvyšovat nad ostatní občany, a pokud k nim i nadále druzí lidé vzhlíželi jako k osobám „vznešeným“, jednalo se většinou o pozůstatek poddanského ducha.

Čtěte také

Ale ne vždy. Určitý respekt k šlechtickým rodům plynul z vědomí vzdělaných lidí, že v historii naší země přece jenom často sehrávaly významnou roli svou věrností králi a službou obecnému dobru společnosti.

Výsady šlechty ve středověku byly vyváženy povinnostmi spojenými zejména se správou svěřeného panství. V novověku, zejména v absolutistických monarchiích, však v souvislosti s centralizací veřejné správy přejímali postupně tyto povinnosti královští úředníci a šlechticům zůstávaly jen sotva odůvodnitelné výhody. Tragické následky mívalo zejména obsazování velitelských funkcí v armádě důstojníky sice neschopnými, ale s titulem. Není divu, že napětí, které tato společenská nerovnost vyvolávala, skončila revolucí.

Podporoval nezávislost médií

Čtěte také

Jen s obtížemi potom hledala šlechta zbavená privilegií své místo v občanské společnosti. Musela nejprve prokázat, že své rodové majetky dokáže spravovat stejně dobře jako schopní podnikatelé vzešlí z měšťanského prostředí, či dokonce z lidu.

Jak však měla uplatnit své starosvětské tradované hodnoty věrnosti a oddanosti obecnému dobru ve službě státu a společnosti? Vstup aristokratů do demokratické politiky vždy vyvolával podezření, že jejich motivem je touha opět zaujmout mocenské pozice. Pro většinu z těch, kteří se k něčemu takovému odhodlali, se stala nejschůdnější cestou diplomacie, v níž mohli uplatnit svou uhlazenost, jazykovou výbavu a mezinárodní kontakty.

Právě touto cestou se vydal Karel Schwarzenberg. Nikoli ze své iniciativy, ale na výzvu hlavy státu nastoupil službu vedoucího hradní kanceláře a po jejím naplnění vstoupil do malé politické strany, která mu byla programově i lidsky nejbližší.

Čtěte také

Jako řadový člen s ní prožil vzestupy a pády a přes malé vyhlídky na zvolení za ni kandidoval do Senátu. Jeho úspěch mu otevřel cestu do vrcholové politiky, včetně předsednické funkce v nové straně a posléze roli ministra zahraničí.

Jako nefavorizovaný prezidentský kandidát překvapil skeptiky tím, že dokázal být rovnocenným soupeřem vítězného populistického politika, aniž se snížil k jeho špinavým metodám. Své voliče dokázal oslovit jedinečnou kombinací šlechtické noblesy s lidovostí, spojením věrnosti tradičním hodnotám a otevřenosti k moderním podnětům, nezpochybnitelným vlastenectvím, které nepřekáželo jeho evropanství.

Daniel Kroupa

Lidé mu říkali kníže, ale on se prezentoval jako lesník a hostinský. Jako rozhodný zastánce demokracie, svobody a lidských práv navazoval na dílo svých předchůdců Tomáše Garrigue Masaryka a Václava Havla. Ve svých soukromých aktivitách podporoval nezávislost médií i svobodnou kulturu.

Karel Schwarzenberg tak dokázal, že spojení „moderní šlechtic“ nemusí být protimluvem.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.