Co prozradí DNA starých pergamenů?

29. prosinec 2014

Analýzy starých pergamenů poskytnou svědectví o vývoji zemědělství od starověku po dobu relativně nedávnou.

Dlouho vědce zajímalo především to, co je na starých pergamenech napsáno. S prudkým rozvojem metod molekulární genetiky lze mnohé vyčíst i ze samotného materiálu, na kterém jsou středověké texty zapsány. Vědcům se podařilo izolovat DNA a proteiny z malých vzorků dvou starých pergamenů a z nich pak určit zvířata, jejichž kůže byly pro výrobu pergamenů použity. Srovnáním s DNA a proteiny dnešních plemen hospodářských zvířat bude možné rekonstruovat pohyby plemen hospodářských zvířat po kontinentech, jejich vzestupy i pády. Tým vedený genetikem Danielem Bradleyem z dublinské Trinity College o tom referuje na stránkách vědeckého časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B.

„Náš projekt jasně prokázal, že pergameny jsou úžasným zdrojem pro genetické studie, které jsou tak s to postihnout vývoj zemědělství po dlouhá staletí. Pergamenů jsou po světě uskladněny miliony v knihovnách, archivech, notářských kancelářích a dokonce i v domácnostech. Koneckonců, na pergamen se psalo po tisíciletí počínaje třeba už Svitky od Mrtvého moře,“ říká Daniel Bradley.

Bradleyho výzkum prokázal, že pergameny lze pro studium historie hospodářských zvířat velmi dobře použít. Ve své pilotní studii odebrali vědci vzorky ze dvou pergamenů a izolovali z nich jak DNA, tak i bílkovinu kolagen. Jejich analýzami určili, že na jeden starý irský pergamen byly použity kůže ovcí chovaných na severu Británie. Ovce byly příbuzné dnešním „černohlavým“ plemenům, jako je Swaledale, Rough Fell nebo Scottish Blackface.

Poničený pergamen ze 14. století

Druhý z pergamenů pocházel z ovcí chovaných ve střední Anglii. Mohly pocházet ze stád, která choval a intenzivně šlechtil slavný anglický chovatel Robert Bakewell, jedna z klíčových postav britské zemědělské revoluce. Revoluční přerod britského zemědělství zvýšil v 18. století produktivitu a uvolnil pracovní síly zemědělských dělníků pro následnou průmyslovou revoluci.

V rámci zemědělské revoluce došlo ve Velké Británii v druhé polovině 18. století ke zcela zásadním změnám v chovu hospodářských zvířat. Vznikla tu celá řada zcela nových plemen a ta nahradila původní plemena, jež tak nenávratně zmizela. Vědci doufají, že se jim studiem DNA a proteinů ze starých pergamenů podaří zjistit o dávno zmizelých plemenech hospodářských zvířat mnohem víc.

Zdroj: Philosophical Transactions of the Royal Society B, Wikipedia – Robert Bakewell, Wikipedia – Britská zemědělská revoluce

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio