Civilizace: Neukáznění a neangažovaní

18. červenec 2014

Působila jako neporazitelná síla, ale její vnitřní stabilita byla narušována osobními spory. Komunistická strana Československa nebyla tak důsledná, jak se z vnějšího pohledu zdálo.

V Magazínu Leonardo Civilizace jsme se vrátili do 50. let 20. století, kterým se Václav Kaška věnoval v knize Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948 – 1952. Ukázky z knihy v podání Jiřího Klema jsme propojili s konkrétními příklady porušování vnitřních nařízení i morálky, na kterou mnozí v opojení mocí zapomínali. Nutno připomenout, že kniha je zaměřena na případy z Brněnského kraje a Znojemska, které ukazují běžnou praxi napříč celou zemí.

V knize Neukáznění a neangažovaní najdete nejen obecná pojednání o pravidlech, která mnohdy zůstávala pouze na papíře, ale také konkrétní případy různých selhání: Naplánovaná agenda se na takových schůzích dostávala na okraj jednání nebo byla zcela opuštěna a nahradily ji hádky. Tři znojemské závodní stranické organizace prý během listopadu 1952 řešily pouze osobní záležitosti svých členů. Při mnohdy mnohahodinových konfliktních zasedáních nechyběly ani velmi ostré slovní výpady a urážky. Například při prověrce v základní stranické organizaci Načeratice na Znojemsku napadl jeden straník členy výbory organizace slovy, že od takových lumpů se nenechá prověřovat. Jsou zaznamenány i případy rvaček či vyhrožování si zbraněmi.“ Popisován je také případ, který se odehrál v základní organizaci KSČ ve Velkých Pavlovicích, kde její členové za sebe ze stranické pokladny zaplatili podíly do družstevní prádelny ve výši 42 000 Kčs. „Vyšetřovalo se také chování bývalého předsedy OV KSČ Znojmo Gustava Baráčka, který byl mimo jiné podezřelý, že z titulu své funkce získal od ÚV KSČ automobil, nechal si ho zdarma opravit u komunálních podniků a obratem ho výhodně prodal. Na tomtéž zasedání předsednictva znojemského okresního výboru v dubnu 1951 byl obviněn také bratranec G. Baráčka, rovněž již bývalý vedoucí tajemník OV KSČ Znojmo, František Baráček, z toho, že od národního podniku Znojma bez náležitých potvrzení přijal celkem asi 290 tisíc Kčs.“

autor: Adriana Krobová
Spustit audio