Česká vláda bude čelit první klimatické žalobě. Nečinnost státu podle aktivistů poškozuje práva lidí

27. březen 2021

Klimatičtí aktivisté podají žalobu na vládu a několik ministerstev. Spolek Klimatická žaloba, který sdružuje přes dvě stě lidí a jednu obec, upozorňuje na to, že stát nedodržuje své závazky směrem k mezinárodnímu společenství a ke svým občanům. Za řešení změny klimatu je přitom zodpovědný. Podobných žalob už po světě padlo více než šest set a některé byly úspěšné.

„Klimatická žaloba je spolek, který v České republice podává žalobu na stát a jeho orgány za to, že nedělá dost v řešení změny klimatu,“ říká jeho člen Martin Madej.

„Spolek v současnosti sdružuje dvě stě členů, kteří se cítí dotčeni na svém právu na příznivé životní prostředí, ale i na svém majetku a zdraví. Na to konto se k nám přidávají i obce. První z nich je Svatý Jan pod Skalou,“ dodává.

Čtěte také

Právní zastoupení spolku Klimatická žaloba poskytla advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která žalobu zformulovala s ohledem na český právní systém. Jedná se o takzvanou zásahovou žalobu, která se podává ke správním soudům.

„Když to zjednoduším, tak může takovou žalobu podat každý, kdo tvrdí, že nezákonným postupem orgánu státu došlo k zásahu do jeho práv. Konkrétně v našem případě žalobci tvrdí, že orgány státu zasáhly do jejich práva na život, na ochranu zdraví a dalších. Žaloba je postavena na tom, že z těchto práv plynou takzvané pozitivní závazky, že stát nejenom  ta práva pasivně chrání, ale musí i aktivně činit nějaké kroky, aby byla zachována,“ vysvětluje právnička Laura Otýpková.

Kvůli komplexnosti problematiky klimatické krize je žalovaných subjektů celá řada. Konkrétně se jedná o ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství a ministerstvo dopravy. Žalovaná je také vláda jako celek, která má vůči ministerstvům koordinační funkci.

Čtěte také

„Zásahová žaloba je uzpůsobena situaci, kdy dochází k zásahu do práv, ale zároveň zásah není způsobený konkrétním správním rozhodnutím, není způsobený v konkrétním řízení, ale přesto k němu dochází,“ doplňuje Otýpková.

Česká klimatická žaloba není zdaleka jediná. Státy, ale i soukromé korporace už čelily zhruba šesti stovkám soudních pří po celém světě. Právě u nich spolek Klimatická žaloba čerpal inspiraci.

„Nejznámější, kterou jsme se inspirovali, je žaloba hnutí Urgenda, které vyhrálo u nejvyššího soudu Nizozemsku v roce 2019. Tehdy soud přikázal nizozemskému státu, aby snížil své emise o 25 proti oproti minulosti do roku 2020. V následujícím roce se přidaly úspěšné žaloby v Irsku a ve Francii,“ uzavírá Martin Madej.

Více se o klimatické žalobě dozvíte v pořadu Natura.

Spustit audio

Související