Česká verze vědeckého portálu nabízí srozumitelné a zcela podložené informace o covid-19

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lékař u počítače (ilustrační foto)

Systematické souhrny a analýzy vědeckých prací o určité nemoci vznikají na základě ověřených medicínských údajů nejméně rok. Stejně kvalitně ověřená fakta o covid-19 nabídl ve srozumitelné podobě vědecký portál během týdnů. Shromažďuje informace napříč medicínským vědeckým světem a jeho správu mají na starosti odborníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a odborné organizace Cochrane.

Stránky czechrepublic.cochrane.org soustřeďují na jednom místě a v češtině takzvané „rapid reviews“, rychlé přehledy nejdůležitějších vědecky ověřených poznatků o nemoci covid-19.

Mezinárodní nezávislá organizace Cochrane (dříve Cochrane collaboration) spravuje databázi vědeckých poznatků a tvoří ji odborníci v oblasti medicíny. Uznávaná organizace se zabývá důkazy či evidencemi, které vycházejí v řadě odborných časopisů. Cochrane vydává jejich přehledy, protože množství vědeckých poznatků neumožňuje, aby je byl schopen vstřebat jediný člověk. Systematické přehledy toho nejdůležitějšího jsou zároveň vydávány tak, aby byly srozumitelné nejen pro vědce.

Česká verze portálu teď přináší dostupné informace o nemoci covid-19 a souvisejících otázkách. Pro každý přehled je základem konkrétně formulovaná otázka.

Jak účinná je karanténa jako taková? Jak účinná je karanténa ve spojení s dalšími opatřeními? To jsou příklady otázek pro některé „rapid reviews“, po nichž následují vědecky podložené odpovědi.

Další práce se třeba týká účinných způsobů odvykání kouření během doby pandemie. Čtenář najde v přehledech medicínské důkazy, dále výsledky důležitých výzkumů, jejich metody i nejistoty, které okolo tématu přetrvávají.

Otázky jsou stejně důležité jako odpovědi

„Před zahájením jakéhokoliv přehledu vědecký tým nejprve formuluje klinickou otázku, na kterou v rámci vědeckých důkazů hledáme odpovědi,“ říká Miloslav Klugar z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. „Organizace sestavila metodologickou skupinu, která se zabývá výhradně ’rapid reviews’ o covid-19, a ta určila sto důležitých klinických otázek, které jsou celosvětově důležité pro zvládnutí pandemie.“

Podle Klugara jsou texty primárně určeny především pro zdravotníky - nejen lékaře, ale i všechny ostatní zdravotnické obory. „Každé systematické ’rapid review’, které je na stránkách publikováno, má i laický nestrukturovaný souhrn,“ říká Klugar „Ten srozumitelně shrnuje důkazy týkající se dané vědecké práce.“

Odborníci dohledávají důkazy k jednotlivým okruhům klinických otázek a ty se postupně rozšiřují. Podle Klugara jich bylo původně asi 20, v současnosti je jich kolem stovky a otázky jsou formulované tak, aby pomohly zdravotníkům nebo lidem, kteří mají rozhodovací pravomoce.

Zpracování přehledu o nemoci covid-19 probíhá v řádu týdnů od publikování původních medicínských důkazů a je skutečně „rapidně“ rychlejší. Standardní systematické práce jinak vznikají mnohem déle. Podstatné zrychlení práce si vyžádala současná pandemická situace.

„V našich publikačních procesech standardně trvá ’Cochrane review’ rok a půl až dva roky, první ’rapid reviews’ v tomto tématu byly publikované během 4 až 5 týdnů,“ podotýká Klugar. „Současná situace proto i pro tuto organizaci vytvořila nový precedens. Je to i pro nás rekordní čas.“

Čeští odborníci se na obsahu portálu podílejí jednak překlady do češtiny, ale také sami spolupracují na jeho tvorbě – vyhledávají, analyzují a zpracovávají vědecké důkazy.

Spustit audio
autoři: Martin Srb , mrk

Související