Case manageři už pomohli rodinám 52 dětí ohrožených neúspěchem ve vzdělávání

17. červen 2024

Finanční nouze, nedůstojné bydlení, nebo psychicky náročné situace v rodině. Faktorů, které ovlivňují školní výsledky dětí je celá řada. Podle dat PAQ Research jde především o socioekonomické podmínky, ve kterých děti žijí. Do aktivní pomoci rodinám se v šesti českých městech díky projektu Signály organizace Society for All zapojují experti na sociální práci a systém sociálně-aktivizačních služeb, tzv. case manažeři.

Během posledního roku pomohli 27 rodinám: „Nejdůležitější jsou rodiče, se kterými nastavujeme plán a naše podpora je založena na jejich dobrovolném rozhodnutí do spolupráce vstoupit. Case manažer koordinuje podporu a zjišťuje, jakým způsobem se daří naplňovat jednotlivé kroky,“ vysvětluje Martina Koplová, manažerka case manažerů a koordinátorů Society For All.

Čtěte také

„Děti si často neuvědomují, že rodinná situace, ve které vyrůstají, je pro ně zatěžující, ale cítí, že se v rodině něco děje. Je důležité s dítětem mluvit o tom, co by chtělo. To je dobrý vstupní bod navázání vztahu s dítětem a důvěrného prostředí pro to, aby přijalo podporu, která se mu nabízí,“ popisuje expertka Koplová.

„Spolupráce končí okamžikem, kdy splníme zakázku, kterou si nastavíme na začátku. Uvedu příklad, kdy žák nechodí do školy, protože nemá na svačiny. Rodina řeší existenční problémy, nezaplacené nájmy a vzdělání pro ně není priorita. Uděláme případové setkání, kam pozveme zástupce školy, dluhovou poradnu, sociálně-aktivizační službu, zástupce úřadu práce, nízkoprahového zařízení, a tak podobně – pokud se podaří, že rodina doplatí dluhy, tak ji necháváme v síti dalších služeb,“ dodává.

Chybí systémová podpora

Jak uvádí v pořadu Reparát odbornice z organizace SOFA, problémy působí nedostatečná kapacita služeb v terénu. Case manažeři naráží také na to, že v Česku není prostor pro podporu rodičovských kompetencí.

Čtěte také

„Řada rodičů ani neví, co příprava do školy obnáší. Nemáme v systému někoho, kdo by to s nimi piloval. Neziskové organizace řeší s rodinami dětí ohrožených vzdělávacím neúspěchem převážně existenční problémy. Podpora jde po velmi malých krůčcích,“ vysvětluje Koplová.

Cílem je systémové začlenění case managementu do praxe sociálních pedagogů, které by financovalo ministerstvo školství. Sociální pedagog pomáhá řešit různé problémy dětí v prostředí školy, uvádí Katrin Laubensteinová, která tuto pozici zastává na Deutsche Schule Prag.

Čtěte také

„Podporuji komunitu německé školy v Praze, jsme tam pro děti, rodiče i naše kolegy pedagogy, radíme jim v různých složitých situacích. Primárně jsme tam pro naše žactvo. Mladší děti často řeší například pocit vyloučení z kolektivu, známe i případy šikany. V pozdějším věku se setkáváme i s případy, ke kterým musíme povolat psychology nebo psychiatry,“ popisuje zkušenosti z praxe.

O financování pozice case manažera může škola žádat v Národním plánu obnovy, další organizace mohou využít fondy a dotační tituly, ze kterých je financována sociální práce.

Jak poznat ohrožené dítě? Podívejte se na Kartu KID.

Jak pomáhají case manažeři rodinám dětí ohrožených neúspěchem ve vzdělávání? Co znamená zasíťování rodiny službami? Proč má současná praxe stále limity a co by mohlo situaci změnit? Poslechněte si Reparát, který přináší konkrétní zkušenosti s case managementem v ZŠ Zlatnická v Mostě.

Spustit audio