Botanik: V Česku lze najít přes 60 druhů orchidejí. A mnoho z nich je ohrožených

14. červen 2017
RNDr. Jan Ponert

Na světě bychom našli zhruba 26 tisíc druhů orchidejí, mnoho jich roste i u nás. O těchto krásných a neobvyklých rostlinách hovořil v Magazínu Leonardo vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a kurátor tropických rostlin v Botanické zahradě hlavního města Prahy Jan Ponert.

„Orchideje jsou největší čeledí rostlin, kterou dnes známe,“ uvedl botanik. „Mají největší počet druhů a osídlily všechny kontinenty kromě Antarktidy. Kromě extrémních pouští nebo ledových oblastí je nalezneme opravdu všude.“


„Orchidejí v naší přírodě můžeme potkat běžně několik. Například okrotice bílá, malá rostlinka s pár zelenými listy a bílými květy na vrcholu stonku, které se někdy ani neotvírají. Kromě toho, že ji občas najdeme ve smíšených lesích, se naučila velmi dobře osidlovat nově vysazené porosty lip. Pokud je někde vápnité podloží a porost lip, je velká šance, že tam okrotice bude růst, často je k vidění i v Praze.“

Místem s největší koncentrací těchto rostlin jsou tropy. „Zvláště horské polohy v amerických Andách. Přes 60 druhů orchidejí je ale možné najít i v České republice. Většina z nich jsou poměrně drobné rostlinky, u kterých laik neodhadne, že jde o orchidej.“

I dnes se občas podaří objevit nový druh orchideje, a to i u nás. „Nelze si představovat, že by někdo našel rostlinu, kterou do té doby nikdo neviděl. Dnes objevujeme nové druhy jiným způsobem.

„Tím, jak se zlepšují metody, kterými rostliny zkoumáme, tak se lépe dokážeme dobrat jejich příbuznosti. Tak třeba zjistíte, že některé z rostlin jsou ve skutečnosti dva druhy, i když se dosud jevily jako jeden druh,“ vysvětlil Ponert.

Ten uvedl jako příklad prstnatce, u kterého bariéry mezi jednotlivými druhy nejsou úplně jasné, a také se mezi sebou jednotlivé druhy snadno kříží.

„Před několika desítkami let byly orchideje raritou. Dnes se několik málo orchidejí, které se osvědčily v bytech, stalo běžnou součástí květinářství a prodeje. Velký podíl na tom má i to, že dnes můžeme dovážet orchideje z celého světa, zvláště z Asie nebo z tropických krajin.“

Dactylorhiza saccifera (prstnatec měchýřkatý)

Své uplatnění nachází orchideje i v kuchyni nebo zdravotnictví. „Všichni dobře známe vanilku, která patří mezi orchideje,“ připomněl botanik. „Extrémem je tradiční čínská medicína nebo i přírodní medicíny jiných národů, kde se orchideje hodně používají.“

„V Evropě má tradici nápoj salep. Sebereme čerstvé hlízy orchideje v plném větu, ty se zpracují a z nich se připraví nápoj. V současné době většina těchto nápojů už obsahuje velmi malé procento orchidejových hlíz.“

A není divu, že stejně jako jiné rostlinné nebo živočišné druhy je mnoho orchidejí řazeno mezi ohrožené, jak u nás, tak v celosvětovém měřítku.

„Hlavním faktorem je změna obhospodařování krajiny a narůstající lidská populace, která likviduje přirozené biotopy těchto rostlin. Je stále méně a méně míst, kde orchideje mohou žít,“ konstatoval Jan Ponert.

Spustit audio
autoři: Josef Kluge, Ondřej Čihák
  • Věda
  • botanika
  • orchideje