Archiv Plus: V roce 1949 už nechceme unuděné knihožrouty

8. leden 2021

Prvním lednem roku 1949 začíná v Československu fungovat nové krajské uspořádání. V Moskvě je založena Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), ve Washingtonu pak exilová Rada svobodného Československa. Byl přijat zákon o Jednotných zemědělských družstvech a začínají se konat politické procesy s hrdelními rozsudky.

Připravil: Pavel Hlavatý
Premiéra: 15. 2. 2019

Nové krajské uspořádání začalo fungovat od počátku roku 1949. Projev ministra vnitra Václava Noska z 2. ledna, určený schůzím Krajských národních výborů, měl revoluční dobovou patinu: demagogie, manipulace, vyhrůžky. Z dochovaného záznamu jsme vybrali nejilustrativnější úryvky.

Rada vzájemné hospodářské pomoci

K přijetí zákona o Jednotných zemědělských družstvech Klement Gottwald soukromé rolníky ještě těsně po Vítězném únoru ubezpečoval, že kolchozy u nás zakládány nebudou. Založení Rady vzájemné hospodářské pomoci se bohužel autentické rozhlasové nahrávky v archivu Českého rozhlasu nedochovaly.

Použili jsme ale ukázky z padesátidílného cyklu věnovaného dějinám KSČ z let 1971-1972, kde byl zákon o JZD citován, stejně jako některé dobové ohlasy českoslovanského komunistického tisku na založení RVHP.

Málo známý Zápotocký

Do námi sledovaného období spadají také dva málo známé projevy předsedy vlády Antonína Zápotockého. Nejprve 13. ledna 1949 hovořil na první celostátní rozhlasové konferenci. Zúčastněným zde mimo jiné žoviálně radil, jak mají vytvářet rozhlasové reportáže. Z více než hodinového projevu jsme vybrali několik klíčových pasáží.

Antonín Zápotocký

Druhý projev byl pronesen 25. února 1949 ve vysílání pro školy. Zápotocký zde při prvním výročí komunistického puče mladou generaci poučuje, podkuřuje jí, ale nezapomene i pohrozit. I z tohoto projevu jsme vybrali několik důležitých ukázek.

Politický výběr doplňuje krátký rozhovor s hudebním skladatelem Vítězslavem Novákem (který několik měsíců nato zemřel) o jeho životě a tvorbě, a také ukázky z folklórních hudebních dokumentů. 

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související