Archiv Plus: Léto 1948 – nejen o pohřbu Edvarda Beneše

13. červenec 2018

Po zvolení předsedy KSČ Klementa Gottwalda prezidentem na konci června 1948 obsadili komunisté i formálně všechny nejdůležitější posty v zemi. Nejdůležitější událostí následujícího období pak byla jednoznačně smrt prezidenta předchozího, doktora Edvarda Beneše.

Začátkem září – čtvrt roku po své abdikaci – umírá v Sezimově ústí doktor Edvard Beneš, druhý prezident československého státu. Jeho pohřeb se stal na dlouhou dobu posledním významnějším občanským protestem proti nastupujícímu totalitnímu režimu. To však už do rozhlasového vysílání samozřejmě neproniklo.

Z dochovaných záznamů jsme vybrali ukázky z rozhlasové pohřební reportáže redaktora Josefa Cincibuse a smuteční projev předsedy vlády Antonína Zápotockého, který byl k Benešovi ještě velmi loajální. Nenávist komunistů vůči němu se začala výrazněji projevovat až o nějakou dobu později. A také uslyšíte ukázku z rozhlasového rozhovoru se všemi třemi ošetřujícími lékaři prezidenta Beneše.  

První cesta na Slovensko

Nově zvolený prezident Klement Gottwald, 15. června 1948

Velmi důležitá byla první cesta nově zvoleného prezidenta Gottwalda na Slovensko z počátku července. Vybrali jsme ukázku z jeho prvního projevu v nové funkci (nepočítáme-li ten inaugurační), který pronesl během této cesty na brněnském nádraží. Dále pak obsáhlejší pasáže z reportáže přímo ze Slovenska, zde už je patrné budování kultu Gottwaldovy osobnosti.   

Jeden z nejodpudivějších komunistických funkcionářů té doby – šéfideolog ve čtyřicátých a padesátých letech Václav Kopecký – pronesl v září 1948 v Kroměříži velmi agresivní projev, ve kterém napadá exil, imperialisty, domácí reakci i různé pochybovače. Zde už naplno zaznívá výhružná dikce následujícího období – z projevu jsme vybrali dvě klíčové pasáže.

Z dalších dochovaných záznamů jsme vybrali ještě například ukázku z besedy o počátcích odborového hnutí u nás a úryvek z rozhovoru s výtvarníkem Maxem Švabinským.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související