Z historie Bojující Solidarity, nejradikálnější podzemní organizace Polska 80. let

15. duben 2023

Nezávislý odborový svaz Solidarita, který vznikl v srpnu 1980, představoval v 80. letech minulého století hlavní opoziční proud v Polsku. Před vyhlášením výjimečného stavu v prosinci 1981 i po něm. Bojující Solidarita však není pouhý přívlastek, ale název pro podzemní organizaci, která patřila po vyhlášení stanného práva k nejradikálnějším.

Bojující Solidarita vznikla ve Vratislavi v červnu 1982 a původní jádro tvořili převážně vědci z tamní polytechnické univerzity.

Čtěte také

Organizaci založil a po řadu let v jejím čele stál fyzik a vysokoškolský profesor Kornel Morawiecki (otec současného polského premiéra), který byl od vyhlášení výjimečného stavu v ilegalitě. Hlavním cílem Bojující Solidarity bylo svobodné nekomunistické Polsko.

Organizace navazovala na tradice polského podzemního státu z dob 2. světové války i protikomunistického odboje ze 40. a 50. let. V ilegalitě působily desítky aktivistů, organizovány byly rozsáhlé sítě spojek, kolportérů, konspiračních bytů, tajných tiskáren.

Hlavní náplní organizace bylo obhospodařování řady titulů nezávislého tisku – v případě periodik to byla jak redakční práce kolem samizdatových novin a časopisů, tak i jejich tisk a distribuce. Kromě toho tiskla Bojující Solidarita také knihy, letáky, plakáty a další materiály.

Odposlechy polské státní bezpečnosti

K dalším důležitým okruhům činnosti patřila organizace demonstrací a každonoční psaní velkého množství protikomunistických hesel po zdech měst.

Čtěte také

Aktivisté prováděli však i další akce, např. zamořování režimních akcí či budov smrdutým plynem, odposlech a vyhodnocování komunikace polské státní bezpečnosti, nezávislé rozhlasové vysílání…

Bojující Solidarita nesouhlasila s konáním kulatého stolu mezi většinovou částí opozice a komunisty na počátku roku 1989. Svou činnost postupně ukončila na počátku přechodu polské společnosti k demokracii. 

V pořadu zazní ukázky z odborné literatury, hovoří historik Petr Blažek a politolog Maciej Ruczaj, ředitel Polského institutu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související