Vysílačka Pravda vítězí aneb Nacistická rozhlasová propaganda v roce 1938

6. říjen 2020

Nacistická propagandistická vysílačka Pravda vítězí začala z Vídně vysílat v češtině – krátce po obsazení Rakouska hitlerovským Německem. V rozhlasovém archivu se dochoval soubor nahrávek této stanice datovaný od 8. do 22. září 1938.

Dochované záznamy zachycují v naprosté většině české vysílání, slovenské je v souboru zastoupeno jen okrajově. Technická kvalita nahrávek je velmi nevyrovnaná, některé jsou místy nesrozumitelné, jiné zvukově značně rozkolísané (v pořadu zazní také dvě varianty znělky této stanice).

Němečtí vojáci a civilisté při okupaci Sudet (Cheb, 1938)

Vysílačka byla kamuflována jako vysílání vídeňských Čechů, z dochovaných nahrávek je však zjevné, že se jedná o propagandistické vysílání, jehož cílovou skupinou byli občané Československa, a to hlavně ti, kteří žili mimo hlavní centra a také ve smíšených krizových oblastech.

Dochované nahrávky pocházejí z období, které těsně předcházelo mnichovské kapitulaci. Odrážejí stupňující se nacistický nátlak na naši první republiku, zvyšující se mezinárodní izolaci Československa i vypuknutí sudetoněmeckého povstání z 12. září 1938. Všechny tyto skutečnosti jsme podle možností ilustrovali vybranými úryvky.

Patologicky vyhrocený antisemitismus

Vysílání má řadu atributů klasicky vytvářené propagandy: obratně jsou citovány světové deníky, tiskové agentury i demokratičtí politici západních zemí. Dále jsou využívány citace z nejrůznějších československých periodik a ostentativně jsou citováni také představitelé nacistického Německa – v prvé řadě Adolf Hitler, ze sudetoněmeckého prostředí pak Konrád Henlein. Pokud to technický stav nahrávek dovolil, ilustrovali jsme některé z těchto citací vybranou ukázkou.

Čtěte také

Zaujme takřka všudypřítomný a patologicky vyhrocený antisemitismus. Ten je – vzhledem k četnosti jeho využívání v nacistické propagandě, a tedy i v dochovaných nahrávkách, zastoupen v několika zařazených ukázkách. Své dostanou i zednáři a demokratická československá garnitura v čele s prezidentem Edvardem Benešem. Na přímý rozvrat Československa vysílačka sází vyvoláváním paniky ohledně zásobování a pevnosti měny – také z této oblasti jsme zařadili ilustrativní ukázky,

Všichni otloukánci jsou pak spojováni s komunismem a komunisty. Za necelý rok přitom uzavře nacistické Německo se Sovětským svazem pakt Molotov-Ribbentrop a na jeho základě společně zlikviduje Polsko. Obě totalitní mocnosti se přitom dohodly i na dalším rozdělení zájmových sfér. V té době už ovšem vysílačka Pravda vítězí nevysílala, protože nacisté ji už, po rozbití Československa a obsazení Čech a Moravy, přestali potřebovat.

Celý pořad Pavla Hlavatého najdete v audiu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související