Válečný rok 1942. Rozhlas vysílal z paluby bojového letounu, z továrny Orion i o životě v obsazené Praze

21. říjen 2022

Druhá polovina válečného roku 1942 se nesla ve znamení řady významných událostí. Německo zahájilo letní ofenzívu v Sovětském svazu a západní mocnosti odvolaly Mnichovskou dohodu. V archivu Českého rozhlasu jsou dodnes z tohoto období i zajímavé nahrávky z továrny Orion, o životě v obsazené Praze, rozhovor s československými dětmi v Anglii nebo postřehy Voskovce a Wericha ze zámoří.

Čtěte také

19. srpna 1942 se odehrál tzv. nájezd na Dieppe, který představoval první pokus o vylodění spojenců v Evropě. Jeho cílem bylo odklonit část německé armády ze Sovětského svazu a zároveň získat zkušenosti s vyloďovacími operacemi. Této akce se zúčastnili i mnozí českoslovenští letci v řadách RAF, z jejichž cvičného bombardování se dochovala unikátní zvuková koláž.

Počátkem srpna 1942 došlo k události, která byla pro československé občany jakousi morální nadějí. Velká Británie prohlásila Mnichovskou dohodu za neplatnou a Francie dohodu odvolala v září téhož roku podpisem Charlese de Gaullea. Britský rozhlas tehdy zachytil projev exilového prezidenta Edvarda Beneše jak k tomuto historickému aktu, tak i ke spolupráci se Sovětským svazem.

Protektorátní reportáže

Tuzemské reportáže často tématy mířily do továren a za dělníky a o situaci v protektorátu se vyjadřovaly pouze pod vlivem nacistické propagandy. Několik archivních zvuků například zaznamenává organizaci kulturních vystoupení v továrnách během přestávek.

Čtěte také

V protektorátním rozhlase se během válečných let objevovaly nacistické myšlenky i naprosto přiznaně. Vysílání se zaměřilo také na pracovníky nově vzniklého Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Právě ti jezdili sbírat zkušenosti do Německa, aby mohli protektorátní mládež vychovávat v duchu nacionálněsocialistických idejí. Dokladem je rozhlasový projev generálního referenta Kuratoria doktora Františka Teunera.

Pořady natáčené v zahraničí

V archivu Českého rozhlasu se dochovaly i nahrávky s dětmi, které před válkou utekly.

Čtěte také

Hlas svobodného Československa z Velké Británie měl pořad věnovaný všem českým dětem. Ve Spojených státech v tomto období stále zůstávali Jiří Voskovec a Jan Werich. Nebyly to jenom slovní komentáře a kritika nacismu i protektorátních představitelů, kterým se věnovali. Vzniklo také poměrně hodně kupletů na melodie Osvobozeného divadla. Jeden z nich v Archivu Plus zazní.

autoři: Radim Štícha , František Šedivý
Spustit audio