Vladimír Hučín: Byl jsem vězněm ve vlastní zemi

14. listopad 2020

Šíření antikomunistických letáků vlastní výroby pomocí balonů, útoky na symboly a střediska totalitní moci, narušování komunistických manifestací. Ale také sabotáž na vozidle sovětské okupační armády nebo útok na dům agenta StB (a KGB). Tedy velmi široce pojatý boj proti komunistickému režimu.

Nejsme přitom v Polsku, kde byly činy tohoto charakteru v období komunistické éry součástí opoziční práce prakticky až do konce 80. let. A ani v komunistickém Československu let 50., kde odboj v této podobě, jakkoliv daleko slabší než v sousedním Polsku, rovněž fungoval.

Logo

Nacházíme se v normalizačním Československu, které bylo nejenom faktickou součástí sovětského bloku, ale od roku 1968 také regulérně okupovanou zemí.

Dvacetiletá nehybnost byla výrazněji společensky zpochybněná pouze dozvuky pražského jara na počátku, a občanskými protesty v závěru této historické etapy. Formování disentu bylo sice velmi důležitou, ale co do počtu zúčastněných velmi výlučnou záležitostí. 

Status válečného veterána

Činnost Vladimíra Hučína (*1952) proti komunistické moci byla velmi obsáhlá a časově spadala právě do letargického období normalizace. Byl za ni mnohokrát vyslýchán Státní bezpečností, a to i za použití násilných metod, a čtyřikrát vězněn. Po propuštění ze čtvrtého trestu podepsal Chartu 77 a stal se v závěru 80. let disidentem. 

Vladimír Hučín a Stanislav Devátý v roce 2002

Z řady jeho činů, některé své záměry z různých důvodů nerealizoval, jejichž podrobný popis by ve svém rozsahu vyžadoval delší časový prostor, přinášíme vyprávění o sabotáži na sovětském vojenském vozidle a následném konfliktu se sovětskými regulovčíky.

Po roce 1989 pracoval Hučín v Občanských komisích, byl zaměstnán jako důstojník Bezpečnostní informační služby a ani toto období pro něj nebylo příliš klidné. Byl znovu uvězněn, ale soudy ho následně zcela očistily. V roce 2014 mu byl přiznán status válečného veterána.

V pořadu zazní ukázky z protokolů Státní bezpečnosti i dalších dokumentů. Hovoří v něm veterán třetího odboje, disident a politický vězeň Vladimír Hučín.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související