Válečný rok 1940. Rozhlas vysílal o událostech na západní frontě, o domácí politice i návštěvě jeskyní

16. říjen 2020

Druhá polovina válečného roku 1940 přinesla řadu důležitých událostí. Velká Británie byla tehdy vtažena do prvního ozbrojeného střetnutí s nacistickým Německem, v Protektorátu Čechy a Morava pokračovala plíživá germanizace a v Londýně se premiérem stal Winston Churchill.

Právě zvolení Winstona Churchilla se ukázalo být správnou volbou ve správný čas; Anglie od července 1940 prožívala válečné šílenství na vlastní kůži. Byla poslední západní velmocí, která chyběla Hitlerovi k úplnému ovládnutí západní Evropy. Do té doby se německá mašinérie přehnala přes území Dánska, Norska, Beneluxu či severní Francie.

Čtěte také

Z druhé poloviny roku 1940 se v archivu Českého rozhlasu podařilo najít vzácné a zajímavé nahrávky.

Součástí pořadu Archiv Plus je tak například úvaha protektorátního ministra Emanuela Moravce o situaci na západní frontě, projev Edvarda Beneše při příležitosti výročí úmrtí TGM nebo reportáž z představení Stavovského divadla, a to za účasti německého ministra propagandy Josepha Goebbelse.

Operace Blesk devastuje Londýn

Před zahájením pozemní invaze na Britské ostrovy potřeboval Hitler nejprve ovládnout nebe nad Anglií. Vedle letecké bitvy probíhalo i rozsáhlé bombardování britských měst, včetně metropole Londýna.

Čtěte také

Operace Blesk, jak znělo krycí označení těchto útoků, měla za cíl podlomit morálku Angličanů. Z této doby se dochovala vzácná nahrávka se svědectvím o jednom takovém útoku. Situaci popisuje politik a novinář Ivo Ducháček.

Výraznou část nahrávek z tohoto období tvoří ty, které se věnují československým vojákům v zahraničí. Najdeme mezi nimi stavbu vojenského tábora nebo ukázku z vojenského politického skeče. V další nahrávce ze studia BBC jsou vyvraceny občanům tehdejšího protektorátu lživé informace, které se k nim dostávaly. Velký důraz je tu kladen na dobré podmínky a zacházení, které byly v Anglii československým vojákům poskytnuty.

Nahrávky z protektorátu

Německojazyčné nahrávky v tomto vydání pořadu Archiv plus zastupuje návštěva Stavovského divadla. Na představení dramatu Úklady a láska od Friedricha Schillera přijel tehdy do Prahy říšský ministr propagandy Josef Goebbels. Nechybí ani rozhovor o akci Eintopf, na které se podávalo jídlo z jednoho hrnce pražským Němcům na Václavském náměstí.

Čtěte také

Zajímavou nahrávkou, která se z druhé poloviny roku 1940 dochovala, je i ta z návštěvy Chýnovské jeskyně. Byla objevena v roce 1863 při práci v lomu. Už o pět let později se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na našem území.

Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu.

autoři: Radim Štícha , František Šedivý
Spustit audio

Související