Tři pohledy na Kliniku: Bellu, Ort a Denemarková

3. březen 2016

Debata o tom, jestli mají současní provozovatelé centra Klinika budovu opustit, otevírá různé otázky v české společnosti. Jak vidí celou záležitosti ti, kteří jsou přímo zainteresovaní do problému?

Místostarosta Prahy 3 za ODS Alexandr Bellu:

„Ta debata není o tom, jestli aktivity kliniky jsou dobré nebo špatné. Ta debata je o tom, jestli má existovat výjimka mimo zákony a normy České republiky. To znamená, že by nad rámec smýšlení hnutí existovala jakási výjimka speciálně pro tento shluk nebo tuto skupinu lidí.“

Bellu konstatuje, že Klinice chybí živnostenské oprávnění například pro případ provozu knihovny, kavárny a pořádání školení. Jak také uvádí, samotná budova k tomuto účelu není kolaudovaná a následky v rámci případné nehody by byly vysoké vzhledem k zodpovědnosti.

Jakub Ort, Klinika

„Chtěl bych zdůraznit, že nás ta situace, kdy se pohybujeme v baráku vlastně už po smlouvě, netěší. Zákony porušovat nechceme. Vzhledem ke svévoli úřadů, které podle nás zbytečně tu výpůjčku odmítly prodloužit, tak nám nezbývá jiná možnost, jak o ten dům dál usilovat,“ říká představitel Kliniky Jakub Ort.

Jakub Ort odmítá, že by Klinice Andrej Babiš nabídl jiný prostor: „Pan Babiš nám nic nenabídl, nabídl nám jenom schůzku, kterou posléze zrušil – jediné, co udělal, že se tu nechal vyfotit.“

Ort popírá tvrzení pana Bellu a deklaruje, že Klinika chce spolupracovat na řešení celé situace. „To, co říkal pan Bellu, nebyla pravda skoro nic. Ty aktivity, které jsme tady celý rok provozovali, v žádném případě nebyly nelegální. O právní subjektivitu jsme již zažádali a avizovali jsme, že jsme ochotni tu smlouvu na ni podepsat,“ odporuje Jakub Ort.

Autonomní sociální centrum Klinika

Proč tedy z Kliniky nechtějí jako její obyvatelé odejít a poté jednat?

„To by bylo hezké, bohužel naše zkušenost říká, že bez toho, abychom byli v domě, tak s námi nikdo nejedná. Pokud bychom nemohli ukazovat, co tady děláme, tak by se o nás nikdo nezajímal a úřad by nás vůbec nebral jako partnera, bohužel,“ říká člen Kliniky Jakub Ort.

Spisovatelka Radka Denemarková

Radka Denemarková, spisovatelka

„Nejde jenom o Kliniku. Klinika je pro mě zástupný problém a tady se ukazuje, jakým způsobem je naše demokracie v ohrožení,“ říká spisovatelka Radka Denemarková.

Politici si podle Denemarkové zredukovali politiku na byznys, ale naději vidí právě v aktivitách občanské společnosti.

„Kdyby demokracie fungovala, tak takové aktivity podporuje – občanskou společnost podporuje. Ale najednou se hledají zástupné problémy, proč takovou budovu zničit. Ten problém s kolaudací budovy se odněkud vyhrabal a je to zástupný problém,“ říká spisovatelka.

autoři: msp , bar
Spustit audio