Stala se legenda o svatováclavské koruně osudnou i Reinhardu Heydrichovi?

28. září 2022

Svatováclavská koruna je součástí svatovítského pokladu od 14. století. Souvisí s ní několik tradic, také legendy a dokonce i kletba. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich si prý nasadil svatováclavskou korunu na hlavu a do roka zemřel. Je to legenda, nebo skutečnost?

„Svatováclavská koruna je opředena řadou legend, které varují všechny neoprávněné osoby, které by si ji chtěly nasadit na hlavu, že je může postihnout nějaký trest. Dokonce i králové si ji mohli pouze propůjčit. Jistou záhadou ale je, kdy vznikají. Jejich původ může být již v době Karla IV., tedy od roku 1346. Vznikají tehdy, když se příběh uzavře. To se týká také Heydricha,“ vysvětluje původ legend historička Eva Doležalová.

Čtěte také

Historickým faktem ale je, že při příchodu zastupujícího říšského protektora Heydricha do Prahy v listopadu 1941 mu tehdejší prezident Emil Hácha musel odevzdat sedm klíčů od korunní komory. Této události se zúčastnila také řada dalších představitelů protektorátu a říšských politických špiček, jak nám potvrzují dobové fotografie. Celý akt měl ze strany Heydricha symbolizovat „ochranu“ nad odznaky české státnosti.

Sv. Václava zneužila už nacistická propaganda

Svatováclavská koruna tak jen logicky patřila do adaptace národních a státních symbolů pro potřeby protektorátu a nacistické vlády. Co vše bylo nacisty využito či zneužito popisuje Eva Doležalová: „Ze středověku zmiňme samotného Karla IV., který coby římský císař spravuje i české království. A také postava sv. Václava a symboly s ním spojené, se deformují do nacistické propagandy.“

České korunovační klenoty, Svatováclavská koruna

I svatováclavská koruna měla „svá“ cestovatelská období, proto je jednou z tradic, které se k ní váží, sedm klíčů, aby bylo zřejmé, že se koruny nemůže zmocnit nikdo neoprávněný. Další tradicí pak je, že svatováclavská koruna nereprezentuje pouze panovníka, ale skutečně celou zemi, tj. dědictví svatého Václava. Jako takovou ji vnímal už sám Karel IV.

Čtěte také

A název „Koruna“ se od poloviny 14. století začal užívat také jako synonymum pro označení korunních zemí království, tj. Čech a Moravy. Později se koruna stala také symbolem pro české země obecně a jako taková byla zobrazována jako součást panovnických portrétů. Tato tradice v současnosti převážila a svědčí o tom i výjimečnost, kdy jsou korunovační klenoty představovány veřejnosti.

Kletby trnu Kristovy koruny

Třetí tradice je historicky nejstarší a svým způsobem také nejposvátnější a právě ona mohla stát na začátku na příběhu o Heydrichovi. Do vrcholu – křišťálového křížku svatováclavské koruny – byl uložen trn z Kristovy koruny. Právě to byl symbol Kristova utrpení. Korunovace pak dle středověké teorie o rozdělení země do tří stavů znamenala to, že panovníci byly osoby vyvolené Bohem a při samotné korunovaci byly právě ony pomazané a povýšené svátostným svěcením.

Proto na všechny ty, kteří by se chtěli takového klenotu, jako je koruna, neoprávněně dotknout, měla dopadnout kletba. A tak jsme zpátky u Reinharda Heydricha, který prý do roka od nasazení koruny umírá na následky zranění od útoku parašutistů.

Pořad připravila a moderuje Ivana Chmel Denčevová, literárně spolupracoval Hynek Pekárek, režii pořadu měl Michal Bureš. Hostem je historička z Historického ústavu AV ČR Eva Doležalová.

Spustit audio

Související