Silvestr 1968 – smích bezmocných

28. prosinec 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02459506.jpeg

Ostře sledovaný Silvestr – to byl oficiální název rozhlasového silvestrovského vysílání v roce 1968. Znovu zavedená cenzura už dokázala potlačit některé nepohodlné pasáže, ale nebyla ještě natolik silná, aby pořad zlikvidovala jako celek.

Vzdorný a někdy hodně černý humor se šířil v okupované zemi, jejíž představitelé (až na jednu výjimku) podepsali souhlas s okupací a jejíž poslanci odhlasovali časově neurčenou dočasnou přítomnost okupačních vojsk (čtyři hlasy proti, deset se zdrželo). Přes statečný odpor části sdělovacích prostředků, různých organizací, kolektivů i jednotlivců z probuzené občanské společnosti i některých níže postavených reformních komunistických politiků začínalo mít zprvu neurčité slovo normalizace svůj výsledný význam.

Humor se stále více stával prostředkem (sebe)reflexe, (sebe)ironie, odreagování či poslední možností, jak pravdivě pojmenovávat velmi neutěšený stav země. V zábavném silvestrovském rozhlasovém vysílání jako by se všechny tyto potenciály protnuly. Pořad, jakkoliv zcenzurovaný, je velmi politicky odvážný, navíc se některé záznamy zakázané nebo zmrzačené cenzurou dochovaly a – stejně jako odvysílaný pořad samotný – se v době normalizace šířily na magnetofonových páscích.

Naše koláž obsahuje ukázky z vysílání povoleného i část dochovaných fragmentů, které vysílány být nesměly. Posluchače provázel rozhlasovým silvestrovským vysíláním oblíbený komik konce padesátých a celých šedesátých let Jiří Štuchal. Ukázky z jeho průvodního slova doplnilo několik anekdot různých interpretů. Některé klíčové scénky zazní celé (Přikládám životopis), jiné byly bohužel příliš dlouhé; pokud to bylo možné, použili jsme alespoň jejich část (Kape vám to tady).

Uslyšíte také oblíbenou dvojici divadla Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a necenzurovanou povídku Šimka a Grosmanna Moje jízda tramvají (při pozdějším vydání na LP desce byla povídka cenzurou pošramocena) ve skvělé interpretaci Miloslava Šimka.

Pro představu uvolněnější atmosféry druhé poloviny šedesátých let jsme vybrali i ukázky z vysílání 1967 (zde např. neobvyklý dialog Jiří Suchý – Jiří Grossmann) a 1969.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio