Šéfinspektor: Situace rodin se zhoršuje a pro školy je na dálku těžké ten vliv na děti minimalizovat

28. leden 2021

Školy rozdávají pololetní vysvědčení. Ke klasickému známkování mnohde přibude i slovní hodnocení pedagoga, které shrne přístup každého žáka k distanční výuce s ohledem na podmínky domácího prostředí. Zatímco od loňského jara do podzimu se ale školáci a učitelé s novými podmínkami lépe sžily, další týdny a měsíce v izolaci by mohly přinést opětovné zhoršení, myslí si ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

„Vliv rodinného prostředí – tedy podmínek, které žáci pro vzdělávání mají – je faktor, jenž se v době distanční výuky významně prohloubil,“ připomíná školní inspektor a upozorňuje, že lze předpokládat další negativní vývoj.

Čtěte také

„Můžeme čekat mírné individuální zhoršení, které spočívá v tom, že to období je velmi dlouhé a socioekonomická situace rodin se spíš zhoršuje. To má samozřejmě dopad na vzdělávání dětí a pro školu je pak daleko obtížnější na dálku vlivy rodinného prostředí minimalizovat.“

I to je podle Zatloukala jeden z důvodů, proč by se známkám na vysvědčení měla letos přikládat menší váha při přijímacích zkouškách na střední školy. „Pokud bychom jim dávali významnější váhu, pak bychom velmi poškozovali žáky, kteří za podmínky, které mají doma, nemohou a nemohou je ani sami ovlivnit,“ říká ústřední školní inspektor

Zároveň ale ujišťuje: Z kontrolního šetření vyplývá, že samotné školy se významně přiklání ke snižování váhy známek právě s ohledem na současný stav.

A co praxe?

Také střední školy koneckonců musí řešit složitou situaci. Zvlášť pokud jde o praktickou část výuky.

Čtěte také

„Na odborných školách je nejdůležitější profilová část, která deklaruje ten výstup směrem k profesnímu odbornému zaměření,“ připomíná místopředseda Unie školských asociací České republiky Jan Mareš.

A potvrzuje, že odborné školy apelují na to, aby bylo praktické vzdělávání opět umožněno.

Hosty byli:
Karel Dušek, ředitel Církevní základní školy Orbis Pictus v Táboře
Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor
Jan Mareš, místopředseda Unie CZESHA
Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky

„Signál vysíláme neustále. Tam, kde je odborný výcvik, jsou většinou skupiny jen po deseti žácích. A naší prioritou je, aby bylo praktické vyučování spuštěno. Jsme připraveni s menšími skupinami pracovat a udělat maximum pro zajištění hygieny a všech dalších opatření,“ zdůrazňuje Mareš.

Zásadní je děti do škol skutečně dostat, uzavírá host Speciálu s konstatováním, že ačkoliv ministerstvo školství na výzvy slyší, výsledek nakonec vždy stojí na jednání s resortem zdravotnictví.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Šárky Fenykové.

Spustit audio

Související