S banderovci vyjednávali s puškou v ruce. Příběh Jiřího Hofmana

S některými vypravěči je potíž. Paradoxně si toho pamatují příliš. A navíc když jsou skromní, dobrat se pak jejich životních vzpomínek je téměř nadlidský úkol.

Nejhorší jsou v tomto historici, archiváři a kronikáři, kteří čtou a píší odborné knihy. Když se jich pak zeptáte na jejich život, místo aby vzpomínali, přednáší. O době, ve které žili, toho ví tolik, že svůj vlastní životní příběh nepovažují pro všeobecné společenské povědomí za podstatný.

Skutečně nejednoduché to měli v Post Bellum s panem Jiřím Hofmanem, volyňským Čechem, válečným veteránem, radistou, inženýrem, plukovníkem československé lidově-demokratické armády a vojenským rozvědčíkem.

Jiří Hofman

Jiří Hofman zemřel v létě roku 2011. Zanechal po sobě kromě jiného řadu knížek, na většině se podílel jako odborník, sepsal také své paměti, které jsou více méně odbornou studií života volyňských Čechů, Paměti národa vyprávěl v roce 2006 skoro 5 hodin.

Přes všechny jeho odborné historické odbočky patří jeho svědectví k těm nejpozoruhodnějším. Vypráví o znárodňování, vyjednávání s banderovci, kteří chtěli jeho vesnici vyrabovat, o nepředstavitelných hrůzách za nacistické okupace: vyvražďování volyňských Židů, popravování sovětských zajatců a odbojové skupině Blaník.

Nenechte si ujít jeho vyprávění v dalších Příbězích 20. století, které Rádio Česko vysílá v premiéře v neděli 27. ledna 2013 po 10. hodině a v repríze v neděli 3. února 2013 po 13, hodině.

autor: Mikuláš Kroupa
Spustit audio