Přispívá klimatická změna ke vzniku duševní choroby? Faktorů je mnohem víc, říká Cyril Höschl

17. říjen 2018

Globální oteplování může vést k vyššímu počtu duševních onemocnění. Američtí vědci to zjistili z analýzy dat téměř dvou milionů lidí.

„Faktorů, které se ve společnosti mění, je daleko víc než jen teplota,“ uvedl v Ranním Plusu ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl.

Podle něj jde zejména jde o faktory sociální. „I když američtí výzkumníci měli veliký soubor dat, tzv. megadata o statisících lidí s využitím informačních technologií, tak jejich interpretace je velice obtížná.“

„Spojovat jev jako prevalence duševních chorob na jeden faktor, kterým je globální oteplování, je prakticky nesmysl,“ upozornil psychiatr.

Odpovědi téměř 2 miliónů Američanů vědci srovnali s informacemi o počasí v místě bydliště a došli k závěru, že pokud se během pěti let v důsledku oteplování zvýší teplota o jeden stupeň Celsia, znamená to zároveň zvýšení počtu duševních chorob o 2 %, což by do budoucna mohl být problém.

Přesto američtí výzkumníci ve sborníku Národní akademie věd publikovali obavy, že klimatické změny mohou v masovém měřítku zhoršovat duševní zdraví.

Využili databázi Amerických center pro kontrolu onemocnění, kde se během desetiletého výzkumu lidí pravidelně ptají na různé věci. Jedna z otázek zněla: Kolikrát jste se za posledních 30 dní cítil v depresi nebo měl úzkosti či stres?

V případě vzniku duševních chorob ale hrají roli další faktory, včetně osvěty. „Například jsou lidé poučeni, že to, co dřív považovali za slabost a lenost, by mohla být deprese. Také co považovali lidé dřív za trému, by mohla být úzkostná porucha nebo sociální fóbie.“

Je pravda, že spánek ve vyšších teplotách je méně kvalitní, ale ještě větší vliv než teplota má světelný smog, pouliční osvětlení a modré světlo z přístrojů. Čili spánek si lidé znekvalitňují daleko dřív už něčím jiným než jen tím, že se venku o desetinky stupně oteplilo.
Cyril Höschl

Každopádně horká léta narušují u mnoha osob kvalitu spánku a ovlivňují i jejich chování ve dne, například ovlivňují pohyb venku. I tady je ale souvislost s kvalitou spánku složitější.

A protože spektrum duševních nemocí je široké, mnoho je i jejich příčin. Zásadní vliv mají geny i biologické změny, velkou roli hraje také náš životní styl a způsob, jakým jsme schopni odolávat stresu, včetně toho, který přináší klimatická změna.

autoři: Eva Kézrová , oci
Spustit audio

Související