Pravda vítězí. Nacistická rozhlasová propaganda v roce 1938

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Hitlerova návštěva v Sudetech 3. 10. 1938 – Konrad Henlein vpravo vedle Adolfa Hitlera
0:00
/
0:00

Nacistická propagandistická vysílačka Pravda vítězí začala z Vídně vysílat v češtině – krátce po obsazení Rakouska hitlerovským Německem. V rozhlasovém archivu se dochoval soubor nahrávek této stanice datovaný od 8. do 22. září 1938.

Dochované záznamy zachycují v naprosté většině české vysílání, slovenské je v souboru zastoupeno jen okrajově. Technická kvalita nahrávek je velmi nevyrovnaná, některé jsou místy nesrozumitelné, jiné zvukově značně rozkolísané (v pořadu zazní také dvě varianty znělky této stanice).

Vysílačka byla kamuflována jako vysílání vídeňských Čechů, z dochovaných nahrávek je však zjevné, že se jedná o propagandistické vysílání, jehož cílovou skupinou byli občané Československa, a to hlavně ti žijící mimo hlavní centra a také ve smíšených krizových oblastech.

Dochované nahrávky pocházejí z období, které těsně předcházelo mnichovské kapitulaci. Odrážejí stupňující se nacistický nátlak na naši první republiku, zvyšující se mezinárodní izolaci Československa i vypuknutí sudetoněmeckého povstání z 12. září 1938. Všechny tyto skutečnosti jsme podle možností ilustrovali vybranými úryvky.

Patologicky vyhrocený antisemitismus

Němečtí vojáci a civilisté při okupaci Sudet (Cheb, 1938)

Vysílání má řadu atributů klasicky vytvářené propagandy: obratně jsou citovány světové deníky, tiskové agentury i demokratičtí politici západních zemí. Dále jsou využívány citace z nejrůznějších československých periodik a ostentativně jsou citováni také představitelé nacistického Německa – v prvé řadě Adolf Hitler, ze sudetoněmeckého prostředí pak Konrád Henlein. Pokud to technický stav nahrávek dovolil, ilustrovali jsme některé z těchto citací vybranou ukázkou.

Zaujme takřka všudypřítomný a patologicky vyhrocený antisemitismus. Ten je – vzhledem k četnosti jeho využívání v nacistické propagandě, a tedy i v dochovaných nahrávkách, zastoupen v několika zařazených ukázkách. Své dostanou i zednáři a demokratická československá garnitura v čele s prezidentem Edvardem Benešem. Na přímý rozvrat Československa vysílačka sází vyvoláváním paniky ohledně zásobování a pevnosti měny – také z této oblasti jsme zařadili ilustrativní ukázky,

Všichni otloukánci jsou pak spojováni s komunismem a komunisty. Za necelý rok přitom uzavře nacistické Německo se Sovětským svazem pakt Molotov-Ribbentrop a na jeho základě společně zlikviduje Polsko. Obě totalitní mocnosti se přitom dohodly i na dalším rozdělení zájmových sfér. V té době už ovšem vysílačka Pravda vítězí nevysílala, protože nacisté ji už, po rozbití Československa a obsazení Čech a Moravy, přestali potřebovat.

Spustit audio
autor: Pavel Hlavatý

Odebírat podcast

Související