Pod vedením komunistické strany, je klid, mír a práce. Poslechněte Rozhlasové noviny z 1. ledna 1956

14. červenec 2023

Archiv Českého rozhlasu nabízí zájemcům o historii nejednu zajímavost. Třeba ucelenou řadu Rozhlasových novin, tedy půlhodinového zpravodajství, které se vysílalo každý den na stanici Praha.

Dochovaly se všechny Rozhlasové noviny od roku 1968. Zejména v 70. a 80. letech nabízely ne zcela objektivní pohled na události, vždyť do zpráv se dostalo jen to, co se odvysílat smělo.

Čtěte také

I tak jsou Rozhlasové noviny mimořádným dokladem doby. Pokud si odmyslíme ideologický nános, je to také zajímavá ukázka rozhlasové práce.

Pokud zrovna nemusely Rozhlasové noviny vysílat půlhodinové projevy nejvyšších představitelů komunistické strany, šlo o celkem dobře udělané zpravodajství – ovšem dovedně prokládané různými komentáři a poznámkami. To, aby měl posluchač hned jasno.

Jako solitér vyčnívají z řady archivovaných Rozhlasových novin ty s datem 1. ledna 1956. Jsou dokladem toho, jak bylo možné propojit zpravodajství s ideologií – a důkazem, že tři roky po smrti Stalina a Gottwalda se rétorika komunistickou stranou ovládaných sdělovacích prostředků nezměnila.

Bojové pozdravy pracujícím

Posluchače zarazí už jen délka těchto Rozhlasových novin: 54 minut. Určitě za to může zvláštní práce s hudebními předěly. Ty se ve zpravodajství využívají dodnes, v roce 1956 to ale byly i více než minutové orchestrální motivy, často s využitím známých melodií. Zazní i variace na slavnou píseň Budujeme (Teď když máme, co jsme chtěli…).

Čtěte také

Samotný obsah zpravodajství nepřekvapí. Od začátku samí havíři, oceláři, opraváři zemědělských strojů, stavaři, zemědělci. Všichni slibují, jak splní a překročí plán na rok 1956.

Ve zpravodajství se čtyři minuty čte telegram československých „stranických a státních“ představitelů prezidentovi tehdejší Německé demokratické republiky Wilhelmu Pieckovi k jeho 80. narozeninám. Zprávy ze světa jsou plné novoročních blahopřání ze „spřátelených“ zemí, Polska, Bulharska, Rumunska, ale také z Finska a Rakouska. Vše zakončeno příslušnými „bojovými pozdravy pracujícím“, jak to doba vyžadovala.

Přestože Rozhlasové noviny z 1. ledna 1956 trvaly hodinu, skutečných informací mnoho neobsahovaly, spíš neuvěřitelnou směs propagandy, propojenou nevysloveným, ale jasně srozumitelným sdělením: jste na správné straně barikády!

Čtěte také

Tady, pod vedením komunistické strany, je klid, mír a práce. Byly to v podstatě idylické doby, vždyť do XX. sjezdu sovětských komunistů, na kterém Nikita Chruščov odhalí obludné rozměry a katastrofální následky Stalinova kultu osobnosti, zbývalo ještě sedm týdnů.

Komentované ukázky z Rozhlasových novin z ledna 1956 si můžete poslechnout v repríze z letošního ledna pořadu Davida Hertla Archiv Plus.

autor: David Hertl
Spustit audio

Související