Petr Šabata: Úplně nesmyslný spor – spalovací motory versus klima

27. březen 2023

Nedávno vydal panel OSN pro změnu klimatu zatím nejobsáhlejší varovnou zprávu, ale Evropa se poslední dny víc soustředila na to, jak prodloužit život autům se spalovacími motory. Ta Evropa, která se v Pařížské dohodě v roce 2015 zavázala, že udrží oteplování planety pod úrovní 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovým obdobím.

A proto omezí vypouštění skleníkových plynů do atmosféry na polovinu do roku 2030 a úplně v 50. letech tohoto století. Doprava se přitom na problému podílí celou šestinou. Jako by levá ruka nevěděla, co dělá pravá...

Čtěte také

Česká společnost má na klimatickou změnu jasný názor. Podle dvou velkých průzkumů – Českého rozhlasu a Masarykovy univerzity v Brně – se více než 80 procent obyvatel Česka domnívá, že klimatická změna existuje, je způsobená člověkem a k jejímu řešení je nezbytná i změna lidské činnosti.

Téměř dvě třetiny říkají, aby se začalo hned. A pozor, rovněž dvě třetiny lidí si myslí, že Česko by mělo snižovat emise bez ohledu na to, zda se stejně zachovají i ostatní země. A v otázkách klimatu není společnost rozdělená – citované názory zastává město i venkov, muži i ženy, mladí i starší lidé...

Základní lidské právo?

Neplatí na ně strašení, řešení klimatické změny vnímají přes ochranu české krajiny a očekávají zásadní kroky od vlády. Jsou ochotni různě a spíše opatrně omezovat vlastní uhlíkovou stopu...

Čtěte také

Aktuální zpráva klimatického panelu OSN nestraší, ale připomíná známé skutečnosti. Především že překročení oné hranice 1,5 stupně Celsia přinese zcela jistě větší sucha, záplavy, vlny veder a další extrémy, neúrodu, vymírání druhů a masivní migraci z neobyvatelných částí světa. S tím vším bude velmi obtížné se vyrovnat.

V této chvíli je ovšem zcela pochopitelné, že obavy z následků klimatické změny zastínily obavy z krizí aktuálních – po covidu přišla ruská agrese na Ukrajinu, válečná krize se promítla do vysoké inflace a ekonomických potíží mnoha domácností. Ano, energetická krize urychlí odklon od fosilních paliv – a při výrobě elektřiny z nich se uvolňuje celá čtvrtina všech skleníkových plynů. Na druhou stranu se teď pozornost vlád, firem i občanů upírá – určitě v Evropě – víc k válce než ke klimatu.

Čtěte také

I tak je málo pochopitelná snaha – v níž hraje důležitou roli vláda Petra Fialy – změnit dohodu, že po roce 2035 nebude možné prodávat nová auta se spalovacími motory. Přitom byla dosažena za českého předsednictví Radě EU. Automobilky s termínem počítají a investují stovky miliard do elektromobility – v Evropě, Americe i v Číně.

A najednou chtějí Češi, Němci, Italové a další země rok 2035 prolomit možností využívat i později syntetická paliva, která ovšem experti považují za slepou uličku. Pozor, není řeč o emisní normě Euro 7 s platností od roku 2025, kterou je opravdu potřeba změnit.

Petr Šabata

Není příliš srozumitelné, i s přihlédnutím k názorům veřejnosti na změnu klimatu, proč řada politiků hlavně z ODS ve vládě i v Parlamentu považuje jízdu v autě se spalovacím motorem za základní lidské právo. A boj za „spalováky“, jak jim říká europoslanec Alexandr Vondra, za boj o udržení demokracie.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo

autor: Petr Šabata
Spustit audio