Jan Vávra: Národní konzervativismus v měnícím se světě

26. březen 2023

Západní komentátoři se shodují v tom, že časy míru a prosperity skončily. Válka na Ukrajině může trvat dlouho a globální spolupráce, jak jsme ji znali před covidem, se již neobnoví, protože ve světě začínají dominovat národní geopolitické zájmy. Západní státy tedy budou muset více myslet na svoji bezpečnost, a to i na úkor ekonomické výhodnosti a prosperity.

Problémy ale přicházejí i zevnitř západního světa, v řadě zemí je systém liberální demokracie pod silným tlakem autoritářských populistů. A pak je zde nebezpečí, které jsme v důsledku války vytěsnili, ale které nezmizelo. Tím je dramaticky se zrychlující oteplování planety. Jak se k těmto – eufemisticky řečeno – výzvám staví naše vláda?

Čtěte také

Fialova vláda vyvolala svěží dojem díky pohotové reakci na ruskou agresi na Ukrajině i zvládnutím předsednictví EU. Zdálo se, že pochopila význam solidarity a spolupráce, protože válka, a nakonec i covidová krize ukázaly, že máme šanci jen jako součást větších, nadnárodních celků.

Když ale vláda začala řešit domácí problémy, vrátila se k ideové výbavě národního konzervativismu, jehož zastánci jsou přesvědčeni, že problémům současného světa je možné se vyhnout návratem k tradičním národním hodnotám a osvědčeným postupům.

Vyčpělá ideologická klišé a poučky

Při řešení obřího schodku státního rozpočtu se tak vláda drží starých ideologických klišé, kterými se řídily předchozí vlády, které vedla ODS, ačkoli to vždy skončilo špatně. I tato vláda chce především škrtat výdaje státu. Ministr financí chystá balíček, který má ušetřit 70 miliard, přitom zrušení superhrubé mzdy, které pomohla ODS prosadit hnutí ANO a SPD v minulém období, znamenalo výpadek aspoň 100 miliard.

Čtěte také

Vláda vyžaduje solidaritu od důchodců, nikoli ale od firem a od bohatých, a dokonce ani od politiků samotných ne. Přitom různí sociologové a politologové již mnohokrát upozorňovali na to, jaké nebezpečí představuje pro demokracii narůstající pocit většinové populace, že zisky si přivlastňují ti nejbohatší, zatímco náklady nesou ti nejchudší a že si politické elity určují pravidla, která vyhovují jen jim.

Představa, že se můžeme vrátit do starých dobrých časů, vede naše politiky k boji proti opatřením na ochranu klimatu. Nejnověji například vyhlašujeme, že nedovolíme konec spalovacích motorů. Ke snaze zvrátit běh času patří i potřeba některých pražských politiků z řad vládní koalice bránit auta v ulicích proti chodcům a cyklistům.

A protože nenabízíme pozitivní řešení skutečných problémů, musí je vláda nahrazovat různými kulturními válkami s Evropskou unií. Tak třeba odmítáme zavést evropskou směrnici o ochraně whistleblowerů, za což nám hrozí pokuta, nebo nechceme ratifikovat Istanbulskou úmluvu o ochraně žen. Přitom ani jedno by nás víceméně nic nestálo a obojí patří ke standardům civilizovaného světa.

Jan Vávra

Vláda tedy balancuje mezi liberálním individualismem a nacionálním konzervativismem, který se snaží spojit kapitalistickou dynamiku s tradičními hodnotami a hierarchiemi, přičemž se spíše přiklání k tomu druhému. Ovšem národní konzervativismus, opírající se o již vyčpělá ideologická klišé a poučky, není nejlepší návod, jak řešit nejzávažnější současné problémy, ať již jde o vojenskou i ekonomickou bezpečnost, nárůst autoritářského populismu nebo oteplování Země. Nato se svět již příliš změnil.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Jan Vávra
Spustit audio