Petr Řehoř: Být rytířem znamená, že se tak člověk musí chovat. V dnešní době to není zbroj, ne kůň, ale spíše srdce

6. září 2015

Hostem Evy Hůlkové v Hovorech je Petr Řehoř, kancléř Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Přestože v civilním životě je podnikatel, zvyklý rozhodovat sám, členství v řádu jej naučilo respektovat názor druhých a směřování společenství k jeho cílům.

Podotýká, že členství není nárokovatelné, ale zároveň zdůrazňuje: „Netvoříme umělou skupinu jakýchsi elit.“ Nicméně zvykem je, že vysokými představenými řádu jsou členové staré národní šlechty. Lazariáni mají pozitivní vztah k tradicím, ke kořenům našeho života v naší vlasti, k předkům, k tradičnímu způsobu života a k rodině.

Tři pilíře jejich života jsou rytířství, charita a křesťanství. Petr Řehoř zdůrazňuje, že členství pro něj osobně znamená především odpovědnost. Je nositelem papežského rytířského řádu sv. Silvestra. Papež František mu jej udělil jako ocenění za jeho práci.

autor: ehů
Spustit audio