Peter Zaťko. Slovenský národohospodář, který nechtěl být ministrem

13. prosinec 2018

Před pětasedmdesáti lety, v prosinci 1943, se protifašistické síly na Slovensku spojily s cílem zorganizovat ozbrojené povstání.

Shodu stvrdila Vánoční dohoda, pod kterou byli podepsáni komunisté Karol Šmidke, Ladislav Novomeský a Gustáv Husák a za občanský odboj Jozef Lettrich, Ján Ursíny a Matej Josko; dodatečné své podpisy připojili spisovatel Ivan Horváth a národohospodář Peter Zaťko. Právě ten sehrál v přípravě povstání klíčovou roli.

Ministrem být nechtěl

Peter Zaťko (1903-1978) byl v meziválečném Československu výraznou osobností slovenského ekonomického myšlení. Patřil ke skupině lidí, kteří měli pročeskoslovenské názory, ale prosazovali vyšší míru slovenské autonomie.

Vydávaní vojenské výstroje a výzbroje během mobilizace povstalců v Banské Bystrici

Před válkou se stal generálním tajemníkem Ústředního sdružení slovenského průmyslu, na podzim 1938 byl na Slovensku zvolen poslancem a po vyhlášení samostatného státu se jeho představitelé snažili Zaťka získat na post ministra hospodářství.

„Poďakoval som sa všetkým za dôveru a vyhlásil som, že ministerstvo za nijakých okolností neprijmem,“ píše Zaťko ve svých pamětech. Ponechal si poslanecký mandát, zároveň se aktivně zapojil do odboje a pomáhal materiálně i finančně zajistit povstání. Staral se o přesun zbraní, střeliva, pohonných hmot, potravin, průmyslových výrobků – a jeho prací byly i značné převody hotových peněz z centrály Slovenské národní banky do pobočky v Banské Bystrici.

Únor ho odsunul na vedlejší kolej

Po potlačení povstání byl Zaťko s dalšími organizátory odsouzen slovenským soudem ke dvacetiletému žaláři, ovšem v nepřítomnosti, protože pobýval na osvobozeném území. Mírný rozsudek rozčílil nacisty v Berlíně, kteří soudce internovali a nařídili nové projednání. Výsledek se dal očekávat: všichni organizátoři dostali trest smrti.

3265951-gustav-husak_171219-154907_pj.jpeg

Znovu byl Zaťko obžalován po osvobození na podzim 1945, a to z kolaborace s nacisty; protiněmeckou činnost mu ale dosvědčili Husák i Novomeský a Zaťko byl osvobozen. Absurdita této žaloby vyniká v souvislosti s tím, že byl zároveň v srpnu 1945 oceněn Řádem Slovenského národního povstání.

Komunistický režim po únoru 1948 Zaťka odsunul na vedlejší kolej, respektovaný ekonom pracoval v účtárně dřevařského podniku a později jako dělník v kamenolomu. V roce 1958 byl znovu zatčen a odsouzen se skupinou bývalých povstalců za údajnou protistátní činnost ke třem rokům vězení. Propuštěn byl v květnu 1960 v rámci amnestie. „K práci národohospodáře už se nikdy nevrátil,“ říká slovenský publicista Ján Bábik, který příběh Petera Zaťka přiblíží posluchačům pořadu Portréty.

autor: David Hertl
Spustit audio

Související