Mořic Hruban – politik před říjnem 1918 i po něm. Sjednotil menší katolické strany v Československou stranu lidovou

1. listopad 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Předseda senátu Mořic Hruban, prezident Tomáš Garrigue Masaryk, předseda vlády František Udržal a ministr veřejných prací Jan Dostálek na snímku z roku 1929
0:00
/
0:00

Zásadní událost, jakou byl vznik samostatného Československa, navozuje představu, jako by před 28. říjnem 1918 „nic“ nebylo. Najednou tu byl nový stát, v jeho čele nový prezident, od listopadu nové Revoluční národní shromáždění… Samé novinky.

Jenže česká politika existovala už několik staletí před rokem 1918 a řada českých politiků, aktivních do října 1918, plynule přešla do struktur nového státu.

Z právníka politikem

Kdo se zasloužil o vznik Československa? Ti doma, nebo v zahraničí?

Setnina námořníků drží stráž před vojenským velitelstvím na konci října 1918 po vzniku Československa

Vznik Československa je spjat se jmény Čechů, kteří žili v exilu, a stejně tak se jmény těch, kteří zůstali v českých zemích na území Rakouska-Uherska. Válečné útrapy 1. světové války těžce doléhaly na všechny a na podzim roku 1918 události nabraly rychlý spád. Kdo se ale o vznik samostatného Československa zasloužil? Byli to sami Češi, kteří zůstali doma?

Je to i případ Mořice Hrubana (1862-1945), moravského katolického politika, který před rokem 1918 prokázal mimořádný talent pro věci veřejné: byl poslancem Říšské rady ve Vídni, poslancem Moravského zemského sněmu, v roce 1908 se dokonce uvažovalo o jeho jmenování ministrem pro české záležitosti na Moravě; nakonec zůstalo jen u funkce náměstka moravského zemského hejtmana, kterou vykonával do roku 1912.

Hrubanova pozoruhodná politická kariéra souvisela s jeho původním povoláním: coby vystudovaný právník nastoupil do olomoucké advokátní kanceláře Jana Žáčka, významného politika Národní strany. Hruban vstoupil do stejné strany a orientoval se na spolupráci s řadou menších katolických politických stran.

Hruban byl vynikajícím řečníkem a strávil množství času tím, že procestoval téměř všechny obce ve svém volebním obvodu. Problémy svých voličů tedy znal velmi dobře.

Bez váhání pro republiku

V červenci 1918 se stal členem Národního výboru československého a v říjnu 1918 se jako člen české delegace zúčastnil jednání s československými exilovými politiky v Ženevě.

Československo nebylo ideální zemí, ale na evropské poměry výjimečně slušným státem, říká historik

Prezident T. G. Masaryk ve své pracovně na Pražském hradě

Období první republiky máme tendenci vnímat jako raný vrchol mladého československého státu, který dodnes nepřestává inspirovat svým bohatým kulturním životem a odkazem, který po sobě zanechaly osobnosti veřejného života v čele s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Bylo to ale opravdu tak idylické období, nebo si ho kvůli následným událostem dvacátého století přikrášlujeme?

„Strávil jsem s Benešem více než hodinu v důvěrném rozhovoru. Řekl jsem, že souhlasím se vším, co se podniká pro samostatnost státu. Netajil jsem se tím, že royalismus odpovídá hlubokým státoprávním tradicím českého národa a velké úctě, jíž se těší svatováclavská koruna. Beneš prozradil, že například v Anglii je hodně lidí, kteří si nepřáli naši úplnou samostatnost. Když ale převládl názor ve prospěch našeho osamostatnění, Anglii zajímá, budeme-li monarchií nebo republikou. Anglie by byla ochotna prezentovat nám krále, a to buď člena vládnoucí rodiny, nebo významného představitele vysoké šlechty z anglické katolické rodiny. Také Itálie je ochotna nabídnout nápadníka v osobě italského prince z královského dvora. Když se doktor Beneš zmínil o možnosti, že by v úvahu přicházel italský princ, byl jsem bez váhání pro republiku,“ zapsal si Hruban.

V nové republice se Hruban stal ministrem první vlády a od roku 1925 až do roku 1939 byl senátorem, řadu let předsedou nebo místopředsedou Senátu. Jeho zásluhou byly také spojeny menší katolické strany v Československou stranu lidovou.

Život osobnosti, která propojuje českou politikou před rokem 1918 i po něm, připomíná v pořadu Portréty historik Michal Pehr.

autor: David Hertl
Spustit audio

Související