Obejde se církevní školství bez státních dotací?

5. září 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Budova Arcibiskupského gymnázia v Praze

Poklidnou hladinu církevního školství rozvířila 8. července zpráva o tom, že ministerstvo školství chystá novelu školského zákona. Ta má od školního roku 2016/2017 připravit církevní a soukromé školy o dotace na provoz.

Během prázdnin se situace trochu uklidnila, ale zůstává otázka, jakou motivaci má stát k tomuto kroku a jak bude vypadat budoucí financování těchto škol.

„Tady to je lepší, protože je to blíž k lidem. Myslím, že to tady nemá chybu, že to je úplně supr,“ říká o své škole studentka Evangelické akademie v Náchodě. „Máme křesťanskou nauku, etiku, to se člověk hodně dozví. V běžném životě se tohle nedozví, takže to je dobrý.“

Velmi rychlý návrh novely školského zákona překvapil celé církevní školství. Změny by se měly týkat financování církevního a soukromého školství, i když dříve nic avizováno nebylo. „Proto ten údiv a překvapení,“ říká Martin Čech, vedoucí sekce církevního školství při České biskupské konferenci. Pokud by návrh prošel, pro značnou část církevního školství by snížení státní dotace znamenala ohrožení až likvidaci.

Důvodem k tomuto kroku má být snaha ušetřit finanční prostředky. „Snížení nároku na státní rozpočet by v případě církevního školství znamenalo okolo 100 milionů ročně. To je spousta peněz pro školu, u které by to znamenalo třeba milion dolů. Pro státní rozpočet to je spíše zanedbatelná částka.“

Zápis do škol (ilustrační foto)

V některých církevních, zejména řeholních školách pracují řeholnice a řeholníci za minimální mzdu Podle navrhované novely by nemohli využít částku, kterou v současnosti dávají na provoz nebo na nákup pomůcek.

„Vítáme, že ministerstvo školství proces připomínek bere vážně. Byli jsme přizváni do pracovní skupiny ministerstva školství jako zástupci církevního školství, budou tam zástupci soukromého školství, obcí, krajů,“ nastínil situaci církevních škol Martin Čech.

Podle mluvčí Ministerstva školství Kláry Bílé celá debata vznikla návrhem Ministerstva financí na škrt dvou miliard na provozní výdaje soukromých a základních škol. „Právě vzniká memorandum, které má podepsat premiér se zástupci církví. V něm bude popsané, co má platit stát a co má platit církevní škola. My ladíme podobu návrhu na změnu způsobu financování regionálního školství, kam spadají i veřejné školy, nejenom soukromé a církevní.“

Změna by se měla týkat nejen financování církevních škol, ale financování celého regionálního školství. Veřejné, soukromé a církevní školy dostávají dotace podle počtu žáků. „Ministerstvo školství chce nastavit financování tak, aby se platilo za kvalitu, ne za kvantitu. U základních škol navrhujeme, aby to bylo financované na žáka a třídu a u středních škol na obor. Jak se bude zjišťovat kvalita, to uvidíme.“

Vodítkem by měly být zprávy z České školní inspekce. Podle nich chce Ministerstvo vyhodnocovat, jakým způsobem pomáhá škola handicapovaným, jak se stará o nadané žáky nebo o žáky se specifickými poruchami učení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

„To není o tom, že by ministerstvo školství chtělo ušetřit, ale chce vynaložit peníze do systému efektivněji a spravedlivěji, než je tomu teď. Snahou ministerstva školství není poškodit církevní, soukromé ani veřejné školy, ale nastavit způsob financování tak, aby prostředky byly rozděleny spravedlivě,“ zdůrazňuje mluvčí ministerstva.

Snahou ministerstva je narovnat financování regionálního školství, které považuje za nespravedlivé. Školy, které poskytují kvalitní vzdělání, starají se o nadané studenty, o handicapované studenty, těch se žádná redukce nákladů, výdajů nebo nějakých finančních prostředků nedotkne, ujišťuje Klára Bílá.

Zatím není nic rozhodnuto. Jasné je je to, že se chystá sjednocení podmínek financování pro školy všech typů. Zůstává nezodpovězená otázka, kdo má provoz církevních škol hradit, zda církve, nebo stát.

autoři: Karel Vepřek , sch
Spustit audio