O příčinách a důsledcích mnichovské dohody. Jan Tesař: Mnichovský komplex čili Příspěvek k etologii Čechů

4. říjen 2023

Záběr studie historika Jana Tesaře Mnichovský komplex přesahuje téma mnichovské krize a toho, co autor nazývá mnichovským mýtem. Tesař v textu rozkrývá nejen zdroje politické, ale i společenské a kulturní pozadí tehdejších událostí a s charakteristickou břitkostí až sarkasmem popisuje problematické rysy české národní povahy.

Jan Tesař studii dokončil v březnu 1989. Původně nebyla určena k publikování. Vzešla z debat exilové skupiny a předjímala situaci, která nastala záhy, totiž zhroucení komunistického režimu v Československu.

Čte: Zdeněk Bureš
Připravil: Viktor Bezdíček
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Radim Nejedlý
Premiéra: 29. 9. 2023

Po více než 30 letech autor své dílo opatřil těmito komentáři, které na jeho přání uvádíme:

V textu je patrná snaha přispět k tomu, aby nastávající převrat nevedl pouze k výměně figur, resp. politického režimu, ale aby nastal duchovní zápas o překonání vad českého charakteru.

Proto podrobuje kritice domácí poměry a vše, co jsme my zanedbali, a politikou velmocí se nezabývá, ačkoli britská politika a francouzská v závislosti na ní k Mnichovu směřovaly.

Čtěte také

Autor si je dnes vědom toho, že ztotožnění Stalinovy politiky s Kominternou je mylné, a přiznává, že minimalizace polského podílu na zradě byla účelová. Výsledkem nadcházející revoluce měla totiž být v jeho představách úzká spolupráce Československa a Polska.

Podle autorova přesvědčení je třeba považovat za začátek druhé světové války již konflikt Japonska s Čínou, který propukl roku 1937. Fakt, že se mnichovská konference konala již v době probíhajících bojů, však studie nezmiňuje.

Patrně nejdůležitější je však i po těch letech námitka vůči soudu Jana Patočky, který Mnichov prohlašuje za poslední promarněnou šanci Čechů. S tím se podle Tesaře smířit nelze.

Radioknihu můžete poslouchat celé čtyři týdny.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.