Nová teorie předpovídá možnost “kvantové teleportace” energie

Japonský fyzik Masahiro Hotta, spolu s dalšími dvěma kolegy z univerzity Tohoku v městě Sendai, již několik let pracuje na teoretické možnosti kvantové teleportace energie či spíše kvantové energetické korelace “na dálku”, mezi dvěma místy v prostoru.

Podle něj tato kvantová energetická korelace nemusí být omezena na žádnou vzdálenost. Jestli však tuto teoretickou možnost lze považovat přímo za přenos energie ve smyslu příčina-následek, není potvrzeno.

Existenci jevu kvantové teleportace zatím fyzikové předpověděli i experimentálně ověřili jen v oblasti informace. Kvantová teleportace zde znamená dálkový přenos parametrů částic, které byly na začátku experimentu pohromadě, vzájemně spolu silově interagovaly a jsou následkem toho tzv. vzájemně kvantově zapleteny. I posléze vzdálené elementární částice jsou tak spojeny jakýmsi neviditelným a nelokálním poutem. Stanovením parametrů jedné částice pak zároveň zjistíme parametry částice druhé. Můžeme také přenášet či klonovat na dálku jejich vlastnosti. Přenos vlastností částice je však v kvantovém světě totéž, jako kdyby byla částice přenesena fyzicky. Jde o okamžité propojení informací, které vyjadřují úplný stav elementární částice.

Japonští fyzikové nedávno zveřejnili k tématu kvantové teleportace energie nový teoretický článek v časopise Physical Review A. Jejich metoda či “trik” spočívá v tom, že na jednom místě radí výrazně stlačit částice světla - fotony, respektive k nim přidružené vakuové stavy. Podle dnešních koncepcí však vakuum není prostředím s nulovou energií, ale doslova “mořem” virtuálních částic, takže tato operace přímo ovlivňuje energetické stavy vakua. Podle fyziků má stlačení vakuových stavů na prvním místě za následek podobnou změnu vakuových stavů na druhém místě, pokud se na jednom i druhém místě vyskytují vzájemně zapletené kvantové stavy (zapletené virtuální částice v nich obsažené tuto informaci přenesou). Tato změna se na druhém místě projeví zvýšenou možností čerpat energii, resp. dojde k přenosu informace, která toto čerpání energie umožní. Zjednodušeně se tedy dá říct, že pokud dojde ke zvýšení energie na místě prvním, větší množství energie se objeví i na místě druhém, protože více částic bude mezi oběma místy vzájemně kvantově zapleteno. Podle nového článku navíc není dotyčná energetická korelace omezena vzdáleností. Zatím však tato teorie nebyla potvrzena experimentálně a není tedy jisté, jestli lze tento jev v praxi pozorovat.

Zdroje: Phys.Org, Physics World, MIT Technology review, IO9, New Scientist, Physical Review A, arXiv (PDF)