Neschopnost světa zastavit emise je pro nás mladé zaprodaná budoucnost, tvrdí šéfka organizace z Tichomoří

Ve středu byla přijata rezoluce OSN, která by měla usnadnit vyvození právní odpovědnosti zemí za selhání při řešení klimatické krize. Usnesení, které je oslavováno jako historické vítězství klimatické spravedlnosti, se věnuje britský deník The Guardian. Valné shromáždění OSN přijalo konsensem rezoluci, kterou navrhlo Vanuatu, malý tichomořský ostrovní stát zranitelný extrémními klimatickými vlivy. 

Dalšími iniciátory byli mladí aktivisté, kteří usilují o získání právního stanoviska Mezinárodního soudního dvora, které by vyjasnilo povinnosti států v boji proti klimatické krizi a určilo případné důsledky, jež by měly země nést za svou nečinnost.

Rezoluci podpořilo více než 120 zemí včetně Spojeného království. Nepodepsaly ale Spojené státy.

„Dnes jsme byli svědky vítězství klimatické spravedlnosti obrovských rozměrů,“ prohlásil Ishmael Kalsakau, předseda vlády státu Vanuatu.

„Tato historická rezoluce je začátkem nové éry mnohostranné spolupráce v oblasti klimatu, která se více zaměřuje na dodržování zásad mezinárodního práva a která staví do popředí lidská práva a mezigenerační spravedlnost,“ doplnil politik.

Čtěte také

„Jsme nadšení, že svět naslouchá mladým lidem z Tichomoří,“ raduje se Cynthia Houniuhiová prezidentka organizace Pacific Island Students Fighting Climate Change.

„Ne vlastní vinou žijeme s ničivými tropickými cyklony, záplavami, ztrátou biologické rozmanitosti a zvyšováním hladiny moří. Ke globálním emisím, které utápějí naši zemi, jsme přispěli nejméně,“ vysvětluje šéfka organizace.

„Neschopnost světa zastavit emise, které zabíjejí planetu, není pro nás mladé jen teoretickým problémem. Je to naše přítomnost a je to naše budoucnost, která je zaprodána,“ doplňuje Houniuhiová.

Vanuatu

Rezoluci společně podpořilo více než 120 zemí včetně Spojeného království, ale bez Spojených států. Dokument podle listu vytvoří jakýsi právní lakmusový papírek pro globální hnutí za klimatickou spravedlnost, které se snaží přimět země k právní odpovědnosti za selhání v oblasti klimatu.

Přesto, že stanovisko Mezinárodního soudního dvora nebude pro národní soudy závazné, stanovení mezinárodních právních předpisů může mít vliv na soudce a vlády.

Čtěte také

Představuje také první pokus o zakotvení povinností v oblasti klimatu v rámci mezinárodního práva. Zastánci rezoluce OSN doufají, že dojde k posílení soudních sporů tím, že zranitelné státy budou moct přimět ostatní země k odpovědnosti za své kroky nebo nečinnost.

Vanuatu je souostroví ležící 500 mil západně od Fidži, na kterém žije asi 325 tisíc obyvatel. Minulý měsíc ho v rozmezí 72 hodin zasáhly dva hurikány čtvrté kategorie. Způsobily rozsáhlé škody na infrastruktuře, vedly k evakuaci obyvatel a na několik dní je připravily o vodu a elektřinu.

Celý Svět ve 20 minutách najdete v audiu, připravily Alžběta Jurčová a Tea Veseláková.

autoři: Alžběta Jurčová , Tea Veseláková
Spustit audio

Související