Německá armáda se připravovala na rozpad Evropské unie a válku na více frontách

12. listopad 2017

Německé ministerstvo obrany poslední dva roky vypracovávalo studii, která má nachystat ozbrojené složky na možný rozpad Evropské unie. Ten by podle dokumentu mohla způsobit dvojí hrozba – jednak ze strany Ruska, jednak ze strany Británie, pokud by se zdramatizoval její odchod ze společného bloku.

Ve stostránkovém dokumentu, který získali novináři ze serveru Spiegel Online, se posuzovalo šest možných scénářů vývoje. Ten nejpesimističtější počítá s tím, že před sebou máme dvě desetiletí nestability, která skončí rozpadem Unie. Na kontinentu pak dojde k otevřené konfrontaci na mnoha frontách. Podle Spiegelu je to vůbec poprvé, co se německá vláda reálně zabývala katastrofickou představou budoucího vývoje EU.

Příprava na nejhorší

Dokument nese název Strategický výhled 2040. Ministerstvo prý povzbudil k jeho zadání fakt, že západní analytici nedokázali předpovědět ani konec studené války, ani takzvanou hybridní válku na východě Ukrajiny. Na základě finální studie má v Bundeswehru následovat podrobné velitelské rozpracování jednotlivých alternativ budoucího vývoje.

„Dokument je v každém případě pozoruhodný,“ konstatuje Spiegel Online. Podle portálu se oficiální místa ještě nikdy s tak brutální upřímností nerozhovořila o možném krachu společného evropského projektu a jeho dopadech na německou bezpečnost.

Dva scénáře nabídly optimistickou variantu budoucnosti, která dokonce co do kvality předčí současnost. Třetí scénář předvídal setrvání statu quo, a tři zbývající posuzovaly možný vzestup nacionalismů a extremismů. Podle studie by mohly nakonec způsobit rozpad mezinárodní spolupráce a porušování existujících dohod.

Logo

Šestý scénář se přímo jmenoval Rozpad Evropské unie. V této studii se rozhodlo následovat Británii v odchodu z dosavadní osmadvacítky více zemí. „Idea rozšiřování se zhroutila a blok opouštějí další země,“ píše ve futuristické studii ministerstvo.

„Evropa v řadě ukazatelů přichází o globální konkurenceschopnost. Chaotický a místy i konfliktní svět zásadně mění bezpečnostní situaci Německa a Evropy,“ cituje Spiegel Online z dokumentu. Podle této verze dojde k rozvolnění sdílených hodnot. Globalizace končí, krizový stav planety eskaluje.

Pátý scénář se jmenuje Západ proti Východu a pracuje s představou obnoveného antagonismu dvou bloků, podobného časům studené války. Na jedné straně stojí Spojené státy s oslabenou Evropou, na straně druhé Rusko s Čínou. Několik středo- a východoevropských členských zemí Unie formuje vlastní ekonomický a obranný blok.

Čtvrtá varianta promýšlí možnost dramatického poklesu hospodářského výkonu Evropské unie, který končí agresivním konkurenčním bojem bývalých členských států. Odstředivé síly mezi západními zeměmi se v této představě ukazují jako tvrdý oříšek i pro Spojené státy, které nedokážou rozklad zastavit.

Slábnutí národa

Migranti ve Středozemním moři

Spiegel přitom zdůrazňuje, že na dokumentu se začalo pracovat ještě před nástupem Donalda Trumpa do úřadu, takže ani jeden ze scénářů neposuzoval možnost nepřátelství mezi Washingtonem a Unií. Co se dvou optimistických variant týče, ty se ve studii jmenují Globální Západ a Mír velkých regionů. V obou Evropská unie předvede impozantní ekonomický růst a zvládne i hlubší integraci.

Všechny scénáře podle Spiegelu vycházely z analýzy společenských, ekonomických, vojenských, technologických a environmentálních trendů. Proměnné, které analytici zapracovávali, zahrnovaly například agresivnější akce radikálních ekologů či miniaturizaci zbraní hromadného ničení.

Vojenští stratégové varovali, že národní společenství mohou slábnout v důsledku přitažlivosti menších etnických, regionálních či náboženských skupin. Počítá se také se stárnutím evropské populace a vyšší porodností v afrických a asijských zemích, což zvýší migrační tlaky.

Spiegel zdůrazňuje, že v poválečné době německé ministerstvo obrany ještě nikdy nepřistoupilo k tak dalekosáhlému plánování možných variant budoucího vývoje. Ideu přitom prosadila Katrin Suderová, která na spolkovém ministerstvu obrany působí od roku 2014. Před nástupem do úřadu řídila berlínskou pobočku americké poradenské firmy McKinsey.

autor: rma
Spustit audio