Mostecká stávka na rozhlasových vlnách

11. březen 2022

„Padli v boji za chléb a lidský život horníků, aby se nám žilo lépe a bylo splněno Gottwaldovo bojové heslo: Jednota, boj, vítězství,“ stojí na památníku tzv. Velké mostecké stávky v Mostě. Proběhla na přelomu března a dubna roku 1932 a zapojilo se do ní 25 tisíc horníků podkrušnohorského hnědouhelného revíru.

Šlo o jeden z příběhů velké hospodářské krize 30. let 20. století. Příběhů, které si komunistický režim oblíbil a zařadil mezi významné události, které se pravidelně připomínaly.

Čtěte také

Jako takovým se jim věnoval i Československý rozhlas. V archivu se zachovalo několik pořadů, kde hovoří pamětníci mostecké stávky. Všichni jsou komunisté, stávku tedy popisují z komunistických pozic. Přestože proti propouštění a omezování pracovní doby začali spontánně stávkovat horníci z různých stran, komunisté organizaci stávky zcela opanovali.

Ve svém pozdějším výkladu událostí pak ostatní strany označovali za ty, kteří se spřáhli s „uhlobarony“ proti zájmům horníků. V tomto duchu o stávce hovoří i zmínění přímí účastníci. S malou výjimkou. Mezi archivními snímky se dochovala nesestříhaná nahrávka s trojicí anonymních pamětníků, kterým občas něco ujede mimo oficiální výklad. Například zmíní význam německých horníků, nebo vzpomenou na násilí, které komunisté používali vůči odborářům jiných stran, když se zdráhali stávkovat i poté, co byla uzavřena dohoda s majiteli dolů.

Manifestace pracujících

Československý rozhlas samozřejmě také přinášel informace o vzpomínkových akcích konaných u příležitosti výročí stávky. Ty se konaly zejména v letech půlkulatých a kulatých výročí v Mostě. Jednak to byly všelijaké výstavy, výtvarné soutěže, uzavírání pracovních závazků a podobně.

Čtěte také

Vyvrcholením byla tzv. manifestace pracujících v ulicích Mostu a pak slavnostní zasedání komunistické strany, odborů a zástupců dolů. Na něm pohovořil vždy někdo z vrcholných představitelů státu a strany. V letech kulatých výročí to býval prezident, jindy předseda vlády nebo federálního shromáždění. Po něm hovořili další činovníci a pak někdo z přímých účastníků stávky. Součástí zasedání bylo také dekorování zasloužilých havířů, nebo udělování stužek mostecké stávky různým organizacím.

Nejen tyto nahrávky, ale třeba také ukázku z dobového dokudramatu, které dnes spíš pobaví, než dojme, si poslechněte v dalším Archivu Plus.

Spustit audio