Martin Fendrych: Čipové děti

19. květen 2015
Ukázka zamykání skříňky čipem

Do práce mě pouští čip. Nemám klíče. Čip asi taky umí říct, v kolik jsem přišel a v kolik zmizel. Zatím nepozná, jakou jsem měl náladu, ale to je jen otázka času. Moje dcera chodí na gymnázium a má čip na obědy. Čipy u nás zdomácňují.

Ministr školství Marcel Chládek je modernista. Chce, aby děti už v první třídě měly tablety a byly s učitelem „on-line“ třeba i během nemoci. To je jen začátek. Ministerstvo školství chystá i jiné novinky. Chce vytvořit elektronický systém, který bude hlídat děti ve škole.

Každý žák bude muset nosit čip. Ten ho pustí do budovy školy. Vyšle záznam o příchodu žáka rodičům do mobilu a do elektronické třídní knihy. Čip bude napojen na každou učebnu. Když půjde ředitel okolo, mrkne na elektronickou tabulku (tabletek) u dveří, a hned bude mít jasno, kolik má uvnitř dětí, který učitel a jaký předmět tam učí. Zdá se, že i kantory tedy budou muset očipovat. (A školníka.)

Žákovský čip bude spojený s elektronickou žákovskou knížkou, takže škola, třeba třídní učitel, ale taky rodič bude ihned vědět, on-line vědět, že synek dostal pětku. Objeví se mu to na mobilu. Bude moct rovnou vletět do školy a buď si podat dítě, nebo kantora, který mu kouli uštědřil.

Ministerstvo touží po registru učitelů. Ideální řešení je zase on-line. I učitel, pokud bude mít čip, bude totálně sledován. Kdy vešel do třídy, kdy do sborovny, kdy do kabinetu. S kým je v kabinetu. S kterou kolegyní, s kterým žákem.

Jaké tresty budou za ztrátu či úmyslné zničení čipu? Doživotní vyřazení z elektronické evidence? Tedy ze společnosti?

George Orwell by zíral. Velký bratr je proti vizím ministerstva školství a vysílacímu čipu hadr, žabař. Bude fascinující sledovat souboj školských úředníků a jejich IT expertů třeba s teenagery-hackery, kteří se jim budou nabourávat do elektronických třídnic, výkazů známek, docházky a do dalších evidencí.

Taky bude zajímavé sledovat, nakolik si česká společnost cení svobody. Jestli rodiče dětí na základní, případně střední škole dovolí elektronickým školometům očipovat jejich děti a on-line sledovat každý jejich pohyb.

Doufejme, že si matky a otcové svobody cení a řeknou tomu elektronickému četníkovi Ne. Dřív jsme měli děti čiperné. Teď budou čipové.

autor:Martin Fendrych