Lukáš Jelínek: Propast mezi centrální a lokální politikou se dál prohlubuje

8. listopad 2022

Oč snadněji by se nám v této zemi žilo, kdyby různá patra státní správy a samosprávy spolupracovala a nedocházelo k přehazování problémů shora dolů. Obce si stěžovaly na příval starostí už za covidové epidemie. Další várka přišla s uprchlickou vlnou z Ukrajiny, kdy se komunální politici dožadovali map, z nichž by šlo vyčíst, kde jsou pracovní místa, kde bydlení, kde školy a školky.

Nešťastní byli i z tápání Fialova kabinetu nad konkrétními formami energetické pomoci domácnostem, firmám, ale také veřejnému sektoru zahrnujícímu školy či nemocnice zřizované obcemi.

Čtěte také

Čerstvě tu máme hned dva konfliktní případy, které proti sobě postavily vládu a starosty. Prvním je daň z mimořádných zisků. Svaz měst a obcí ještě před hlasováním požádal poslance, aby čtvrtina vybraných peněz připadla jim. Bez takovéto injekce mají namále investice a v případě zastavení podpory různých kulturních či sportovních aktivit i společenský život v obcích.

Ty si už dlouho stěžují, jak s nimi cvičí energetická krize a inflace. Drahými pohonnými hmotami pro hromadnou dopravu počínaje a zvýšenými náklady na provoz úřadů i příspěvkových organizací municipalit konče. Koaliční předáci však na požadavky spojené s mimořádnými odvody vybraných firem namítají, že náklady na kompenzace nese čistě vláda, a proto též potřebuje veškeré získané peníze. Samosprávy si mají vystačit s vyššími příjmy v rámci rozpočtového určení daní.

Rozvoj země

Čtěte také

Naprosto konkrétní střet potom sledujeme na Plzeňsku, kde se zvažuje výstavba obří továrny na výrobu baterií do elektromobilů. Z hlediska české ekonomiky je významné k nám přilákat nové výrobní sektory, zvlášť ty, jež jsou navázány na zdejší automobilovou tradici. Projekt gigafactory by do České republiky přinesl moderní technologie i tisíce pracovních míst.

Zapotřebí je však nezastavěné území – a v požadované rozloze prý nepřichází v úvahu nic jiného než plzeňské Líně. Alternativou je jen stavba fabriky u našich sousedů. Jak vyplynulo i z debaty starosty Dobřan Martina Sobotky se členem představenstva Škody Auto Martinem Jahnem ve vysílání Plusu, tak komunikaci s experty investora si starostové pochvalují. Vadí jim ale přístup vlády. Můžeme se jen přít, zda z něj vyčíst ticho po pěšině, nebo ticho před bouří.

Čtěte také

Komunální aktéři se bojí, že továrna bude vysokými platy válcovat konkurenci soukromou i erární. Do regionu přijdou noví pracovníci, pro něž ale bude chybět bydlení. I kdyby se rychle vystavěly byty, tak co s další občanskou vybaveností, především školami a školkami, v nichž je už dnes málo míst? Otazníky se vznášejí nad dopravní infrastrukturou i zásobováním vodou.

Ministr průmyslu Jozef Síkela se tváří, že nic není problém a vše lze zajistit. Proč se potom ale vláda s obcemi normálně nebaví, přehlíží jejich námitky a nepokouší se problémy řešit ruku v ruce? Dotčení starostové pak suše konstatují, že z jejich hlediska by nakonec bylo lepší postavit gigafactory jinde.

Lukáš Jelínek

Jenže s takovou můžeme na rozvoj země zapomenout. Zástupci samospráv budou hájit legitimní zájmy svých voličů a vládní modernizační úsilí zůstane bez potřebných spojenců. Přitom kdejaký zájemce o poslanecký či senátorský mandát z komunální sféry se zaklíná tím, jak bude přenášet a zúročovat svoji zkušenost. Hnutí Starostů je i součástí koalice. Jenže skutek utek. Propast mezi centrální a lokální politikou se dál prohlubuje. To v dramatických časech, kdy v zájmu uchování důvěry občanů v demokratický právní stát dvojnásob záleží na dobré správě věcí veřejných, není dvakrát příjemné zjištění.

Autor je politický analytik

Spustit audio