Libor Dvořák: Zajímavé souvislosti ze Soči

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02988267.jpeg

Ruské impérium se na této části černomořského pobřeží natrvalo prosadilo po rusko-turecké válce z let 1828-1829. Z pochopitelných důvodů se tu nejdřív budovala pobřežní opevnění – už proto, že zdejší přístav neleží v dobře hajitelném zálivu jako třeba krymský Sevastopol. Jakmile však byly v nedaleké Macestě objeveny první termální a minerální prameny, Soči začalo rychle získávat právě lázeňský ráz a na sklonku carské epochy tu bylo 15 lázeňských domů i řada honosných soukromých vil, patřících ruské smetánce.

Rozhodující pro mohutný rozvoj zdejšího lázeňství však byla až sovětská epocha. S výstavbou nových lázeňských objektů se začalo v roce 1926. 8.2.1934, tedy přesně před 80 lety, pak Rada lidových komisařů rozhodla o tom, že právě budování Soči bude proměněno v údernou stavbu. Za zaznamenání stojí, že právě v této době vyrostly v Soči pozoruhodné konstruktivistické stavby, které se ovšem nelíbily Stalinovi, a tak jejich strohou podobu nechal „vylepšit“ parádičkami, typickými pro právě se rodící sovětský pseudoklasicistní monumetalismus. Tento ráz uchovala i poválečná výstavba hlavně 50. let. Rozhodující pro tvář Soči ve stalinském období bylo diktátorovo přání změnit toto město v „socialistický ráj“: vnější tvářnost i malířská výzdoba budov proto hodně připomíná chrámy – ostatně stejně jako kupříkladu stanice moskevského metra z těchto let. Svůj otisk ve městě (údajně nejdelším v Evropě) samozřejmě zanechala i léta 60.-80. – a nejnověji samozřejmě výstavba olympijská: však také tato olympiáda bude vůbec nejdražší v moderní historii olympijských her.

A teď k události aktuální: 7.1.2014, měsíc před zahájením olympiády, začala ve městě platit mimořádná bezpečnostní opatření. Klasické ruské bumážky, a to zpravidla hned v několika exemplářích, budou muset mít nejen návštěvníci Soči, ale i jeho trvalí obyvatelé. Na střežení bezpečnosti všech staveb, o nichž byla řeč úvodem, ale hlavně lidí, bude celkem nasazeno na 50 tisíc policistů a příslušníků vojsk ministerstva vnitra. K těm se pro zajímavost přidá i nejméně 10 agentů americké FBI, což je důsledek zlepšené protiteroristické spolupráce mezi Ruskem a USA po loňském dubnovém bostonském maratonu.

Celkově se předpokládá, že takto hlídanému Soči teroristické nebezpečí přímo nehrozí a že horší by to mohlo být v případě tzv. měkkých cílů v blízkém i vzdálenějším okolí. Největším nepřítelem v tomto černomořském městě by se proto mohlo stát zdejší klima – průměrná únorová teplota je tu +6 stupňů C.