Levné solární panely z minerálu perovskitu

20. srpen 2013

Stávající technologie fotovoltaických panelů je založena na křemíku. Křemíkové solární články však mají své výkonnostní, technologické i ekologické limity. Výzkumníci se proto poohlížejí po jiných materiálech, které budou vhodnější a levnější. Jedním ze zajímavých kandidátů je perovskit, což je zároveň minerál, vyskytující se v přírodě.

Chemicky vzato jde o smíšený oxid titaničito-vápenatý v krystalické formě. Pracovníci firmy Oxford Photovoltaics společně s dalšími firmami již vyrobili funkční solární články z perovskitu, které dosahují účinnosti konverze solární energie kolem 15 %. V dohledu jsou dokonce již perovskitové články s účinností 25 %. Pokud jde tedy o účinnost, mezi křemíkem a perovskitem je to už dnes vyrovnané. Použití perovskitu však solární články výrazně zlevňuje – můžou být totiž výrazně tenčí než ty křemíkové.

Oproti zhruba 200 mikrometrům křemíkových solárních článků můžou mít srovnatelné články vyrobené z perovskitu tloušťku jen jeden mikrometr. Perovskit známe jako lidstvo již zhruba 170 let, ale teprve v poslední době se daří technologicky využívat jeho polovodivých vlastností. Kvalita solárních článků z perovskitu se však rychle zvyšuje - v roce 2009 se jejich účinnost konverze pohybovala jen kolem 4 %.

Dnes se solární články vznikají tak, že výrobci nasprejují na vhodný substrát tenké polovodivé vrstvičky. Vědci věří, že časem může být cena elektříny z perovskitových solárních článků dokonce nižší než ze spalování fosilních paliv, což by v energetice způsobilo obrovský průlom.

Zdroje: Phys.Org, Perovskit (Wikipedia), Oxford Photovoltaics, MIT Technology review

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio