Kalendárium 30. týdne: matematik Otakar Borůvka

Prof. O. Borůvka (10. 5. 1899 – 22. 7. 1995)

Vědecké dílo Prof. Otakara Borůvky podstatně obohatilo matematické myšlení novými metodami. V mnoha oblastech odráželo vývoj české i světové matematiky.

Na Otakara Borůvku vzpomíná profesor Jaroslav Nešetřil z MFF UK v Praze, který se s ním setkal už jako s nestorem české matematiky.

Náčrt hrobu Prof. O. Borůvky