Jiří Leschtina: Ochránce obětí sexuálního násilí rozjel web. Proč budí v církvi odpor?

26. únor 2019

Pouhé dva dny před vatikánským summitem, na němž papež František označil duchovní, zneužívající děti za nástroje satana, podepsal brněnský biskup Vojtěch Cirkle odvolání církevního soudce Jana Rozka.

Kvůli tomu, že pan Rozek bez podpory církve založil iniciativu, která chce pomáhat obětem sexuálního zneužití duchovními.

Jak se církev posunula v ochraně nezletilých před zneužívání duchovními?

Kněz, kněží, církev, hostie

Hosty debaty jsou Marek Drábek, kněz a nemocniční kaplan, který studoval ochranu mladistvých a Martin Vaňáč, teolog a církevní historik. Posunula se církev v ochraně nezletilých od doby, kdy byly rozkryty první velké kauzy sexuálního zneužívání páchaného duchovními a má dnes nastaveny funkční postupy, jak podobný věcem zabránit? Moderuje Adam Šindelář.

Proč ale Rozkova aktivita budí takový odpor v nejvyšších církevních kruzích? Na webu jeho iniciativy se dočteme, že postiženým nabízí právní pomoc, péči psychologa, asistenční služby při podávání trestního oznámení včetně doprovodu na policii a také zastupování u soudů. V čem může být taková pomoc škodlivá v očích církve?

Z prohlášení České biskupské konference k webovým stránkám Jana Rozka to příliš jasné není. Podle nejvyšších prelátů se jedná o soukromou iniciativu pana Rozka.

„V žádném případě nedoporučujeme vyhledávat pomoc prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách,“ píší v provolání. A pak už jen dodávají, že římskokatolická církev má pro případy sexuálního zneužívání vlastní směrnici.

V souladu s papežskou výzvou

Martin Vaňáč: Mentalita v církvi se mění, případy zneužívání vyplouvají na povrch

Teolog Martin Vaňáč

Zneužívání dětí duchovními je pro církev dlouhodobý a strukturální problém. To jsou slova teologa Martina Vaňáče, podle kterého se katolická církev musí připravit na to, že kauzy budou vyplouvat na povrch pořád dál. Jako například nedávno v Pensylvánii.

Jak ale má oběť zneužití podle takové směrnice postupovat? Má kontaktovat generálního vikáře, který zastupuje biskupa. Ten případ předá kolegiu o třech až pěti lidech, které to prošetří.

Pokud by ale autoři směrnice naslouchali lidem, které v dětství zneužil kněz, pak by jim měla být jasná jedna věc: U řady obětí měl útok od kněze, který byl pro ně autoritou a někdy i charismatickou osobností, za následek naprostou ztrátu důvěry ke kněžskému stavu i jakéhokoliv pocitu bezpečí.

Pak je ovšem poněkud scestný předpoklad, že většina obětí půjde žádat o pomoc k nejvyšším prelátům instituce, která v minulosti až příliš často tyto zločiny přehlížela.

Sexuální násilí na dětech se nevyhýbá ani českým církvím

znásilnění - zbitá žena - sexuální násilí - zneužívání

Vertikála přináší exkluzivní materiál na téma zneužívání nezletilých v církvi. Problém, o kterém ve Vatikánu diskutovali zástupci církve z celého světa, se totiž nebyhýbá ani České republice. Promlouvají oběti sexuálního násilí. Ptáme se, co oběti zneužití potřebují, aby se s traumatem vyrovnaly, a co je v církvi potřeba vylepšit, aby byla bezpečným prostředím. Moderují Magdaléna Trusinová a Adam Šindelář.

Navíc už samotný postup kolegia při prošetřování je dost podivuhodný. Směrnice přímo mluví o církevních vyšetřovatelích a ukládá jim řadu přesně pojmenovaných úkonů: Mají vyslechnout oznamovatele, prošetřit jeho důvěryhodnost a vztah oznamovatele k nařčenému, vyslechnout další svědky, kontaktovat nařčeného, žádat jeho vysvětlení a podobně.

To všechno jsou ale postupy, které jsou v pravomoci policie. A nutně to vzbuzuje dojem, jakoby se církev měla plést do vyšetřování policejním orgánům. Přitom to první, co by měl udělat jakýkoliv hodnostář, když se dozví o možném trestném činu, je podat trestní oznámení na policii. A postavit kněze po dobu vyšetřování mimo službu.

Iniciativa Jana Rozka z tohoto hlediska slibuje mnohem přímočařejší postupy. Právě proto, že nabízí obětem odbornou pomoc i právní zastupování jak při podávání trestního oznámení, tak u soudu. Přitom už samotné rozhodnutí oběti podat žalobu může mít silný terapeutický účinek.

Jiří Leschtina

Pokud skutečně iniciativa splní, co na svých webech slibuje, tak bude zcela v souladu s papežskou výzvou, aby církev zneužívání mladistvých čelila „s nejvyšší vážností“ a vyvíjela veškeré úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud. A není jediný důvod, aby se vedení církve od Jana Rozka distancovalo a jakkoliv ho pronásledovalo.

Spustit audio