Jaro 1947 – období projevů

11. únor 2021

Jaro 1947 přineslo řadu zajímavých – a zvukově dochovaných – politických projevů. Třetí republice zbýval přitom už jen necelý rok života.

Připravil: Pavel Hlavatý
Premiéra: 12. 5. 2017

Některé výroky našich tehdejších předních politiků byly pak více než alarmující. Ministr zahraničních věcí Jan Masaryk deklamuje nadšeně, alespoň to tak navenek vyznívalo, o svém podřízení Sovětskému svazu.

Literární historik profesor Albert Pražák, předseda České národní rady v období pražského povstání v květnu 1945, hovořil na vzpomínkové tryzně nebývale odvážně. Z jeho projevu jsme vybrali tři krátké ukázky, ve kterých rozhodně nedodržoval kánon povinného dobového optimismu.

3 projevy národních socialistů

Pozoruhodné je, že ze sledované doby se ve zvukové podobě dochovaly projevy tří z nejpřednějších politiků tehdejší národně socialistické strany. Její předseda Petr Zenkl, tehdy také náměstek předsedy vlády, hovořil při slavnostním pojmenování pražské ulice po americkém prezidentu Franklinu Delano Rooseveltovi o svobodě a demokracii.

Petr Zenkl-projev při sletovém průvodu 1938

Ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka (původní profesí novinář) se ve svém vystoupení věnoval našemu dvouletému plánu a významu a různým podobám plánování. Oba tito muži skončili po tzv. vítězném únoru v exilu.

Předseda Národního shromáždění Josef David se rozohňoval nad přípravou nové ústavy a jeho slovník zněl až nečekaně totalitně. Na rozdíl od obou stranických kolegů po únoru 1948 – v jehož průběhu nesvolal parlament, ačkoliv tak jako jeho předseda mohl učinit – neodešel do exilu, ale pouze z politického života. Ze všech těchto projevů jsme vybrali důležité ukázky.

Beneš z Kožlan

Prezident Edvard Beneš navštívil ve sledovaném období několik měst a obcí. Z jeho zvukově dochovaných projevů jsme vybrali ukázku z vystoupení v rodných Kožlanech, kde hovořil o své rodině, dětství a mládí, což je u něj něco zcela výjimečného. Dále uslyšíte ukázku z jeho velmi neobvyklého improvizovaného vystoupení na výstavě Oběti nacismu.

Logo

Malíř Jan Zrzavý pak v rozhlasovém rozhovoru, který je vedle ostatních dobových příspěvků osvěžující svou bezprostředností a normálností, odpovídá na nepříliš inteligentní otázky s nadhledem a hloubkou.

Jaksi nádavkem jsme pak vybrali ještě dvě ukázky z dobové snahy Československého rozhlasu zachytit vyprávění pamětníků nejstarší generace, kteří v té době ještě žili a byli mocni slova.

Manželka českého šlechtice Josefina Kounicová tak vzpomíná na založení Kounicových kolejí v Brně a básník, dramatik a režisér Jaroslav Kvapil na vznik odbojného Manifestu českých spisovatelů v roce 1917.

Celý pořad si poslechněte v audiozáznamu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související