Jan Vávra: Nový styl politického marketingu?

26. prosinec 2022

Poučky politického marketingu tvrdí, že voliče zaujme především osobnost se silným osobním příběhem. Úspěšný kandidát tedy musí být jasně vyprofilovaný, musí to být člověk se srozumitelnými a zapamatovatelnými názory. Takové poučky ovšem nyní zpochybňuje úspěšná marketingová kampaň Danuše Nerudové.

Její rychlý vzestup do čela žebříčku volebních preferencí prezidentského klání je totiž postaven na absenci jakéhokoli životního příběhu, na nevyhraněnosti a neurčitosti, která hraničí až s vnitřní prázdnotou.

Čtěte také

Můžeme to samozřejmě chápat jako otevřenost všem názorovým proudům, tedy strategii, kterou použil Andrej Babiš pro své hnutí ANO. Jeho úspěch byl také založen na neexistenci jasně vyprofilovaného programu a na neurčitosti politických názorů – to bylo prezentováno jako otevřená náruč pro všechny voliče.

A zdá se, že u nemalé části populace tato strategie funguje. V současné nabídce prezidentských kandidátů osobnosti se silnými životními příběhy, o kterých hovoří politologické teorie, nenajdeme. Spíše vítězí tvarohovitá neurčitost.

Kolik cukroví Danuše Nerudová napekla

Tento způsob politického marketingu Danuše Nerudové se zatím úspěšně vypořádává i s kauzami, které zveřejňují různá média. Jde zejména o problém plagiátů a spolupráce se zahraničními agenturami, které za úplatu zprostředkovávaly studium na Mendelově univerzitě, kterou Nerudová coby rektorka vedla.

Čtěte také

Studenti se například přihlašovali na závěrečnou zkoušku později, než doopravdy proběhla, překračovali možnou délku přerušení studia a uplatňovala se zde jiná pravidla pro české a zahraniční studenty. Média zveřejnila výsledky kontroly Národního akreditačního úřadu, vedeného bývalým ministrem školství Robertem Plagou, které konstatují závažné nedostatky týkající se dodržování zákona o vysokých školách, nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a vnitřních předpisů univerzity.

Nejsou to ale jediné pochybnosti. Server Seznam Zprávy upozornil na nejasnou roli manžela Nerudové v době, kdy jako místopředseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže podepsal dokumenty schvalující vznik zemědělsko-potravinářského impéria Andreje Babiše. Šlo o fúzi již tehdy dominantního Agrofertu s dvojkou na trhu Agropolem a souhlas s tím, aby Agrofert ovládl další zemědělský holding – První Žatecká – a mlékárnu Olma.

Čtěte také

I zde zvolila Nerudová podobnou taktiku jako Andrej Babiš, který stále tvrdí, že jeho trestní stíhání je spiknutí, které má za cíl ho dostat z politiky. Odpovědím se vyhýbá a své problémy nevysvětluje – jako to nakonec začal dělat například generál Pavel –, ale bagatelizuje tvrzením, že je prý mladá a pohledná, a proto na ni mužští kandidáti útočí.

Zatím jí tato strategie vycházela. Bude samozřejmě záležet na občanské společnosti i na novinářích, zda se budou raději zajímat o to, kolik druhů cukroví Danuše Nerudová napekla na Vánoce, nebo zda by třeba náhodou nedala milost Andreji Babišovi.

Jan Vávra

Nejde jen o to, abychom si do klíčové funkce nezvolili dalšího politika, který s sebou bude vláčet kostlivce ve skříni. Jde i o to, jakou roli při volbě prezidenta přisoudíme marketingovým agenturám. Pokud se spokojíme s povrchním pohledem, založeným především na sympatiích a emocích, a nebudeme požadovat od kandidátů jasné a přesné odpovědi na otázky týkající se jak jejich názorů a postojů, tak jejich předchozího působení, umožníme jen další vítězství marketingu nad naším volebním rozhodováním.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Jan Vávra
Spustit audio

Čekání na prezidenta

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.