Jak se adaptovat na změny klimatu? V soutěži Adapterra Awards zaujaly projekty s lesy i alejemi

6. listopad 2021

Nejlepší adaptační projekty získaly cenu Adapterra Awards. Mezi výherci je třeba třicetiletý experiment s nepasečným lesním hospodařením, ekocentrum ve slaměném domku, rozsáhlá změna hospodaření s obecními pozemky v jedné pražské části nebo ekologický domov pro seniory. Jednotlivé projekty představuje Natura Ondřeje Nováka.

Do soutěže Adapterra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství, se přihlásilo 101 projektů různých adaptačních opatření. Cenu jich obdrželo osm z nich, z toho dva přeshraniční.

Mezi oceněnými je například Ekocentrum Velíková. Jde o slaměný domek v části Zlína, který slouží jako zázemí pro lesní školku, ekocentrum a komunitní centrum.

Ekocentrum Na Pasece ve Zlíně-Velíkové, jurta

Dalšími oceněnými stavbami je Pavilon tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě a ubytování pro seniory Domov Podhradí.

„V letošním roce jsme pozorovali zajímavý trend. Mezi vítězi se objevily dva projekty, které jsou financovány ze soukromých zdrojů, ale jejich účel není primárně soukromý, nejsou to rodinné domy. Jsou to projekty, které ukazují, že do adaptací na změny klimatu se nepouští už jen veřejný sektor a státní instituce, ale i soukromý sektor, soukromí investoři,“ hodnotí letošní ročník vedoucí týmu Adapterra Martin Ander z Nadace Partnerství.

Lesy, aleje, pole

Experimentální zahrada pod Blaníkem láká k návštěvě i výletníky

Bohatá paleta různých nápadů na adaptace klimatickým změním se objevila i mezi nominovanými krajinářskými projekty. Porotu zaujala třeba dlouholetá činnost Českého svazu ochránců přírody pod horou Blaník, kde ochránci a místní vysázeli v průběhu let více než 200 kilometrů stromořadí.

Porotu zaujal i inovátorský postup radnice Prahy 12, která přestala obecní zemědělské pozemky pronajímat velkozemědělskému podniku a dala je do pachtu místním malým hospodářům.

Čtěte také

Velkou pozornost v soutěži vzbudila aktivita lesníka Vladislava Ferkla, který se už třicet let stará o les u Klokočné. Místo standardního průmyslového zacházení s porostem se vydal cestou nepasečného výběrového hospodaření, kdy místo aby těžaři káceli stromy hromadně a vytvářeli mýtiny, tak jednotlivé stromy vybírají napříč celým lesem. Porost se pak zvládá samostatně obnovovat přírodě blízkým způsobem a zároveň zůstává zachována ekonomická stránka lesa.

Více o oceněných projektech uslyšíte v Natuře Ondřeje Nováka.

Spustit audio

Související