Ivan Hoffmann: Pravda podle Husa

6. červenec 2022

​Zřejmě nejcitovanější slova Jana Husa jsou ta o pravdě: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti.“

Hus se zjevně dovolává pravdy evangelia, duchovní pravdy, pravdy absolutní, která ovšem, podobně jako život věčný, „není z tohoto světa“.

Čtěte také

​Jana Husa pravda stála život, protože ji hlásal ve špatnou chvíli a na špatném místě, bereme-li v úvahu aktuální politickou, mocenskou, ekonomickou a společenskou konstelaci. Hus byl upálen, ale pravda ohni odolala.

Ukázalo se, že byla žáruvzdorná a také nadčasově nakažlivá napříč měnícími se epochami a režimy. Při tom, jak se trápíme s pravdou, máme Husa stále před očima.

Rádi bychom ho učinili arbitrem v našich sporech, co je pravda a co dezinformace. Jsme v pokušení troufale se Husem zaštítit, vzít si ho za svědka. Je zde ale ta hranice, na kterou se nám s Husem dvakrát nechce.

​V běžném životě je pravda to, co si myslíme a co se nám hodí. Naopak to, co tvrdí náš oponent, je nepravda. Na námitku, že pravdou je přece cosi objektivně prokazatelného, je odpovědí zkušenost, že umíme objektivně prokázat cokoli, co se nám hodí, a naopak bagatelizovat či ignorovat argumenty, které by naši pravdu zpochybnily.

Namáhal by se Hus?

Čtěte také

Představa, že by Jan Hus svedl roztřídit naše informace a dezinformace, coby na slovo vzatý expert na pravdu, je naivní. Naše postmoderní kličkování životem ve lži by mu nestálo za komentář.

Ukázalo by se, že pravdou má na mysli sváteční rozpoložení mysli, upřené přes slzavá údolí k duchovnímu horizontu. Husovou pravdou je láska, která činí lidskou mysl čistou, pozitivní. Husova pravdomluvnost není hašteřivá, povrchní ani zištná.

Husova pravda nesleduje nic konkrétně použitelného, praktického, potřebného, výhodného, žádoucího. V absolutní pravdě podle Husa jde pouze o všechno. Je to pravda apolitická, nepřipouští kompromis, neohlíží se přes rameno, kráčí za světlem, laskavě, neohroženě. Husova pravda vítězí, aniž by bojovala.

Ivan Hoffman

Vítězí tou žáruvzdornou nesmrtelností, vítězí, protože je mírem, schopným převtělit se v člověka. O tom to je: o míru schopném převtělit se v člověka. Jak k nám pravil mistr Jan: „Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.“

Autor je komentátor Deníku

autor: Ivan Hoffman
Spustit audio

Související