Ivan Hoffman: Vstříc třicetinám svobody a demokracie

„Praha svobodná aneb 30 let od sametové revoluce“, tak byl pojmenován novoroční ohňostroj
„Praha svobodná aneb 30 let od sametové revoluce“, tak byl pojmenován novoroční ohňostroj

Vedle běžného politického, ekonomického a společenského provozu nás v nadcházejícím roce čeká kulaté jubileum zásadní společenské změny kurzu, kterou nastartovaly masové demonstrace v listopadu 1989.

Je více možností, jak s těmito třicetinami naložit. Samozřejmě je můžeme slavit coby vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí.

Ivan Štern: Soumrak české demokracie pokračuje

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček odevzdal svůj hlas v komunálních volbách v Mladé Boleslavi

Výsledek voleb, i když tyto řádky píšu, kdy ještě není zdaleka znám, nijak nepřekvapí. Co se očekávalo, to se také nakonec děje.

Můžeme se posilovat ve víře, že díky nabyté svobodě a demokracii kráčíme ke světlým zítřkům. Také se můžeme výročně strašit přízraky temné minulosti, toužícími nás uvrhnout zpět do totality. A konečně můžeme věcně a bez emocí přemýšlet, proč jsme se dostali z deště pod okap.

Díky dostatečnému odstupu jsme chytří a víme, že sametová revoluce byla součástí globální změny, kdy vzal za své bipolární svět soupeřících ideologií. Zbyl zde vítězný kapitalizmus, který přišel o socialistickou konkurenci, jež ho nutila chovat se ohleduplně ke střední třídě.

Je to takto prosté. Podstatou globálního kapitalismu je, že se díky ekonomickému růstu rozevírají nůžky mezi stagnující střední vrstvou (o chudnutí chudiny ani nemluvě) a hrstkou bohatnoucích boháčů.

Deficit demokracie

Jan Vávra: Proč zpochybňujeme model liberální demokracie?

Volební lístky ve schránkách

Soudě podle obsahu předvolební kampaně to vypadá, že se naši politici snaží ze všech sil dokázat, že se liberální demokracie skutečně vyčerpala, naprosto vyprázdnila, až z ní zbyla jen prázdná slupka bez jakéhokoli obsahu.

Objektivním důsledkem globalizace je růst moci nadnárodních korporací a kapitálu na úkor zadlužených států. Honba za ziskem pak má devastující vliv na životní prostředí.

Důsledkem deficitu demokracie pak společnost ztrácí schopnost sebereflexe a sebezáchovy. Proto než bychom si připustili, že máme vážný problém, raději si lžeme do kapsy, že nás přirozeně trápí potíže růstu, respektive že platíme jakousi daň za svobodu.

Po 30 letech od převratu ovšem také víme, že některé životní strategie nás udržují v dobré kondici a v pozitivním rozmaru bez ohledu na to, jaký momentálně panuje režim.

Ivan Hoffman

Pád socialismu a návrat kapitalismu nepostihl lidi, kteří se orientují na duchovní hodnoty. O životní smysl nebyli ukráceni ti, kteří smysl života spatřují v pomoci bližním a synonymem štěstí je pro ně pocit užitečnosti. A konečně pro lidi, kteří se realizují zápasem za spravedlnost, lidskou důstojnost a život v pravdě má dnešní doba obrovský potenciál.

Třicet let po změně režimu je nám jasné, že jsme se neoctli v ráji. Ale ani v pekle.