Ivan Hoffman: Kniha Jób

7. prosinec 2022

Před pěti lety vznikla pozoruhodná nahrávka knihy Jób, přebásněné Danielem Rausem, s Ivanem Trojanem, jehož hlasem promlouvá Jób s Bohem, který si propůjčil hlas Viktora Preisse.

Otázka, kterou člověk s biblickým Jóbem řeší odnepaměti, totiž „proč se dobrým lidem stávají špatné věci“, dnes natolik rezonuje s tím, co se kolem nás děje, že se z toho již zaprášeného cédéčka s podtitulem Člověk soudí Boha stala horká aktualita.

Čtěte také

Jsou šťastná, nicméně spíše vzácná údobí, kdy se špatné věci dobrým lidem dějí sporadicky. Stane-li se tak, představuje to individuální zkoušku víry, neboť člověk pověřil Boha odměňovat dobro a trestat zlo, a odchylka všemohoucího od takového zadání je mrzutostí. Když se dnes rozhlédneme kolem sebe, nepozorujeme, že by nápadně ubylo lidí dobrých. Dramaticky ovšem přibylo dobrých, kterým se děje zlé. A to už je problém.

Člověku se nechce smířit s tím, že se dobrým lidem dějí špatné věci bez příčiny. Tím spíše, když máme pocit, že špatní lidé jsou ve výhodě, dobro že se nevyplácí, neboť špatnému projde každá špatnost.

Společnost, která se zřekne víry

Čtěte také

Svedeme akceptovat výjimku z pravidla, ale když se výjimky stávají pravidlem, v člověku začne hlodat pochybnost: Lze spoléhat alespoň na spravedlnost na věčnosti, když v životě vezdejším okázale triumfuje nepravost?

Ze statistik plyne, že církve chřadnou, ztrácejí členy, ze společnosti že se vytrácí víra. Vysvětlit to lze dvěma způsoby: Ztráta víry je důvodem, proč společnost upadá a dobrým lidem se pak dějí špatné věci. Ale také: Protože se dobrým lidem příliš často stávají špatné věci, vytrácí se ze společnosti víra v prozřetelnost.

Ivan Hoffman

Pokud jde o Jóba, jehož víra byla prověřena extrémním a zcela nezaslouženým utrpením, jeho příběh má šťastný konec. Dočká se od Boha štědré kompenzace ještě za života. Kniha Jób ovšem nedává odpověď, zda může happy endem skončit i příběh společnosti, která se zřekne víry, a tím pádem je i dobrá civilizace předurčena zkolabovat bez vyhlídky na Boží revizi nezasloužené křivdy... Asi takto: Člověk má ještě naději, ale s lidstvem už to nevypadá dobře.

Autor je komentátor Deníku

autor: Ivan Hoffman
Spustit audio