Intimní historie - stolování - druhá část

8. březen 2008

Náš dnešní výlet do historie zahájí PhDr. Vlastimil Vondruška v čase středověku. Další díl Intimní historie nás tak zavede do časů, kdy se při stolování objevila další pravidla včetně těch, jak používat nože, vidličky, lžíce a později i několik sklenic, z nichž každá má svůj účel. Podívejme se tedy znovu do minulosti stolování...

Ukázka z knížky Intimní historie "V rýmovaném rukopise z patnáctého století se kromě jiného radí: "Ubrus ovšem máš čistý mieti, zvlášť nosa jím netřieti. Suol máš nožkem bráti, a nemáš mnoho plivati." Dále autor radí, aby stolovník nepoléhával po stole, neoblizoval mastný nůž, "nepáral se v zubech" ani se příliš často a dlouho nedrbal. Doporučoval, aby nikdo nepil, dokud nepolkl sousto jídla."

Ukázka z knížky Intimní historie "Vývoj lžíce vedl přes různé menší miskovité nástroje, které lidé kdysi používali. V oblasti Středozemního moře se možní jedly řídké pokrmy i s pomocí mušle. Nasvědčoval by tomu fakt, že slovo lžíce je ve staré řečtině i latině odvozeno ze stejného jazykového základu jako označení pro mušli. Starověcí Řekové znali velké lžíce na nabírání omáčky, ale jejich funkci bychom mohli spíše přirovnat k naběračce. Jinak i tekuté pokrmy jedli s pomocí chleba. V popisech starořímských hostin z 1. století př. n. l. se uvádějí dva typy lžic, určených k nabírání pokrmů z mísy. Tou první byla naběračka na omáčky a druhou kalíškovitá lžíce na nabírání korýšů a vajec. Ale i ve starověkém Římě se většina pokrmů jedla rukama anebo s pomocí placky či chleba."

Ukázka z knížky Intimní historie Vidlička jako nástroj při stolování má zřejmě původ v Orientu. V arabském prostředí se užívala malá vidlička pro konzumaci kandovaného ovoce a jiných sladkostí. Do Evropy se začala šířit v renesanci prostřednictvím italského prostředí. Jedna z legend vypráví, že do Benátek se vidlička dostala v době, kdy se dóže oženil s byzantskou princeznou, jejíž dvořané přinesli první vidličky, neboť na ně byli zvyklí. A urození Benátčané prý ihned začali byzantskou princeznu pomlouvat, že je namyšlená, protože odmítala jíst rukama."

I to k minulosti stolování patří. A stejně tak, dnes velmi intimně brané, toalety. I když tak tomu v dřívějších časech nebylo. O tom už se ale budete moci s PhDr. Vlastimilem Vondruškou a Adrianou Krobovou přesvědčit v příštím díle seriálu Intimní historie s premiérou 14. března 2008.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio